divWuae]bdkajtuld
  

eifLtdTisn}dHfLajeok

wNaLfn: t}sEkEbk, JShxLfn: HR#[dRkjSp JtK Q]hluga


W<a<

VK-F}-via-eif-Grnb-ebca-Tkn-Dpg-lk-He-B]b-Ga-Ltd-Hfh-e]a-qia-HV-Jthc. Hf-La-jeok-Jxba-eif-jtul-Wka-Dpg-Tkn-Woa-R]h--cbk-xia-Hfh-e]a-qia-jEiga-fNc-dia. Hf-La-jeokvks-LS-ahln, vks--LS-Grnb, qcd-xia-e]a-qia-Hfh 65 thka-Vp-xkJthc. Ga-Ebcs-aIa-Ltd-jRok-Hfh-jdpf-xp-eif-ahln-Dpg-thNs-t]d-fhcn-aox-jEiga: via-qK-v]-t}f-A].

Tis-Fkd-Hf-La-jeok-Hfh-e]a-qia-HV eif-thNs-t]d-fhcn-aox-dmg-Wbln\-c[-cif-DK-ak-dka-e]b-ekn-qia-GXb jE[gs-vks-LS-xp-wK-Akf-Grnb, vks-LS-xp-R]v-Rbks-Sbks-HV-Fkd-jfpx, vks-LS-dmg-Wbln\-ria-VbNa-xk-jVia-eif-Ga-n}d-VK-F}-via. ebcaeif-F<-qcd-luga-Jxba-vmgjTulR}baeuvDlfGrhjria. aod-dmg-Hfh-xpc[-cif-DK-ak-dka-Wu-dia.

eif-vks-EK-a[f-Dpg-Ahk-eoa-GF-xp-figs-Smg-HV-aP:

Wm-#p-zK-fla

Tis-Fkd-Hf-La-jeok-Hfh-e]a-qia-HV-vmg-foa Wm-#p-zK-fla-dmg-VK-dof-Soc-wYa. Ga-Ebcs-aIa, Wm-#p-zK-fla-Jxba-eif-Dpg-thNs-t]d-fhcn-aox-Dpg-Grnb-Dpg-e}f-Ga-Ltd.

xp-Ep-c[f-B]b: 59 rk 51 thka-Vp-dbla

tcs-e]s: 1 Jxif

Wm-#p-zK-fla Jxba-eif-d[a-rnhk, quf JtKGEh-jc-tk-B]b-a>-jVia-ebca-Grnb. eif-Dpg-xp-wK-Akf-LS-S}hn-Grnb-xid-lk-He-B]b-a> jqkK-cbk-a>-FK-Ebcn-fia-a>-Aid-LS-wls-qcd-xia. Wm-#p-zK-fla-xp-tid-eK-aK-Whkn-Wu-div-Ehks-a> JSb-cbk-xia-vmg-Jxba-SK-d}a-fNc-div-Ehks-a>.

B]-l[a-DK-Dp-#Nx

Ga-els-eK-SK-cif-Qbka-xk-vmg-xp-GQ-R]h-cbk-Hf-La-jeok-Jxba-LS-rnis. xp--vks-Woa-Hfh-qov-jria-Ekd-dK-f]d-wls-xia-Dpg-dkn-jVia-rpa (Ekd-rpa) JSb-vmg-R]h-cbk-xia-Jxba-rnis.

Smg-xk-xp-aid-c[-DK-nk-ekf-vks-Dbka-Hfh-jtpgx-Eld-rk-Ekd-rpa-figs-dbkc. Ekd-rpa-aP-Hfh-Cud-qov-jria-jVia-F<-aca-Tcs-Tkn-B]b-Ga-els-wos-jwf-Wu: B]b-DK-cpv-jl-jEn (Fpa JtK xos-Ld-tp) JtK-Dks-qkd-Sk-jcia-Sod-wls--lk-jx-#[-dk.

xp-Ep-c[f-B]b: 50 rk 40 thka-Vp-dbla

tcs-e]s: 1.7 Jxif

B]b-lk-jx-#[-dk-xp-Ekn-els-Woa-Hfh-Smg-e]h-dia-jqugl-nkf-Eps-jlok-Ekd-rpa, qcd-jwok-Hfh-tid-jlok-Ekd-rpa-wls-dia JtK-nis-dbkc-rk-e[gs--vmg-fp-Grh--dia-lpd-Sugx. ebca-Aygs-wls-Ekd-rpa-Dpg--qcd-jwok-Dis-els-nkf-dia-aIa-Jxba-Ekd-rpa-wls-eif-LS-Aygs-qhlx-div-dK-LTd-roc-wls-xia jE[gs-xia-xp-tid-eK-aK-JVd-VK-Tkf, fhcn-jrf-aIa-Ekn-Dis-els-Fygs-nkf-Eps-dia jqkK-Sbks-Woa-Sbks-dmg-Bkd-jVia-aid-c[-HF-Dpg-xp-Eug-eNs.

VK-F}-via-eif-figs-dbkc-aP-jlPa-cbk “B]-l[a-DK-Dp-#Nx” xia-xp-jwok 6 lia JtK Jwhc-nkc 2 jTIx. B]-l[a-DK-Dp-#Nx-jv[gs-jVia-Sk-Bhka JSb-Dpg-F[s-Jthc-xia-jVia-eif-d[a-rnhk Tu quf-jDogk-aIa. via-fk-aid-c[-DK-nk-ekf-Tkn-Dbka-nis-vmg-R]h-W<-Slv-cbk jwok 6 lia-wls-eif-aP-xia-GEh-jqugl-rnis, vks-Woa-eia-a[-Cka-cbk-xia-lkf-FK-GEh-jqugl-Smg-e]h-dia Tu lkf-FK-jVia-e[gs-Dpg-fys-f]f-GF-tK-rcbks-jqf-Q]h-div-jqf-Jxb.

qk-Jtc-Jx-LDK-fla

xp-Ep-c[f-B]b: 35 thka-Vp-dbla

tcs-e]s: 1.5 Jxif

Qbka-dka-c[-HF-Ekd-rpa jRok-ek-xkf-jria-Hfh-cbk Ehks-Hfh-xp-dka-ria-VbNa-Fkd-R]v-jfpx. qk-Jtc-Jx-LDK-fla-jVia-eif-Dpgjdpf-wYa-D<-l[f-jE[gs--xp-tid-eK-aK-Whkn-Wu-div-Ehks JSb-LS-xia-ahln-dcbk-Ehks-Ga-n}d-VK-F}-via. xia-xp-tcs-e]s-VK-xka-jDogk-div-Woa-jRok.

Lx-#p-Dp-#Nx

xp-Ep-c[f-B]b: 35 thka-Vp-dbla-

tcs-e]s: 80 Eis-Sp-Jxif

rkd-aid-c[-DK-nk-ekf-Bkd-WOa-Wchk-c[-HF-dbNc-div-eif-Dpg-e]a-qia-HV-aIa qcd-jwok-FK-Shls-c[-HF-Fkd-Ekd-rpa-wls-xia-dbla. qcd-jwok-vmg-ek-xkf-c[-HF-div-eif-Dpg-nis-xp-Ep-c[f-B]b, figs-aIa xia-Fygs-jVia-jtugls-nkd-e<-tiv-aid-c[-DK-nk-ekf-Dpg-FK-RNa-R]h-cbk-eif-JSb-tK-EK-a[f-xp-jEUl-ekn-qoc-qia-dia-Jac-Gf.

qcd-jwok-jEugl-cbk-Lx-#p-Dp-#Nx-xp-jEUl-ekn-qia-div-qk-Jtc-Jx-LDK-fla jE[gs-Lx-#p-Dp-#Nx-Hfh-e]a-qia-HV-Xof-Jthc jqkK-cbk-qcd-xia-vmg-Hfh-euv-qia-dia-Hch.

lk-Ep-aln-Dp-#Nx

eif-EK-a[f-aP-xp-tid-eK-aK-Whkn-Wu-div-JRf jqkK-cbk-xia-xp-am-Grnb 2 lia. JSb-Dpg-F[s-Jthc-xia-xp-jEUl-ekn-Gdh-WNs-div-Ehks, xia-lk-He-B]b-Ga-Vbk-fos-Syv-Ak JtK B]b-Gdh-div-Als-vys.

tcs-e]s: 1.8 Jxif

xp-Ep-c[f-B]b: 30 thka-Vp-dbla

lk-He-B]b: lk-z-#[-dk, jl-jEn

lk-Ep-aln-Dp-#Nx-xp-jwok-ahln 2 lia JtK am-Grnb 2 lia. jFOk-jv[gs-jria-jwok-ahln-wls-xia-vm?

eif-aP-xid-d[a-rnhk Tu quf-Wu-dia-div-Ehks JtK JRf.

LWs-dK-f]d-Ekd-rpa-wls-lk-Ep-aln-Dp-#Nx-Hfh-WOa-qov--B]b-VK-jDf-lp-B[v. (lp-B[v-Jxba-VK-jDf-Dpg-B]b-Dks-qkd-jAul-wls-DK-cpv-lk-z-#[-dk) VK-F}-via-Hfh-Cud-jdiv-Rid-ek-Hch-B]b-rm-q[-q[-DK-qia-Ga-tla-fla jE[gs-jVia-aK-Wla-Tcs-wls-VK-jDf-lis-d[f.

jaUl-Dpg-wls-VK-jDf-lp-B[v-Ga-VK-F}-via-ebca-Grnb-FK-jVia-DK-jt-Ekn-Dpg-Jrhs-Jths, JSb-cbk-Ga-Ht-nK-Dpg-lk-Ep-aln-Dp-#Nx-nis-xp-Ep-c[f-B]b-aIa lp-B[v-xp-Wckx-E}bx-jBia-Wu-dia-div-VK-jDf-tkc-jRok.

ald-Fkd-aP, Ekd-rpa-wls-lk-Ep-aln-Dp-#Nx-nis-Cud-qov-jria-B]b-jl-jEn-lpd-Sugx-Ga-VK-jDf-xos-Ld-tp.

Hf-La-Dp-#Nx

xp-Ep-c[f-B]b: 15 rk 2 thka-Vp-dbla

tcs-e]s: 4 Jxif

Hf-La-Dp-#Nx-jVia-eif-Dpg-xp-ekn-qia-fNc-dia-div-Ehks JSb-xia-Grnb-dcbk-Ehks-Ga-n}d-VK-F}-via. xia-jWpn-lk-He-B]b-Ga-jl-jEn JtK lk-z-#[-dk.

Qbka-dka-c[-HF-Ekd-dK-f]d-sk-wls-Hf-La-Dp-#Nx via-fk-aid-c[-DK-nk-ekf-jEugl-cbk-qcd-Hf-La-Dp-#Nx-Hfh-GEh-sk-wls-xia-jqugl-w]f-jVuld-SOa-Hxh-xk-jVia-lk-rka.

Jx-LDK-fla

Jx-LDK-fla-dmg-Jxba-eif-EK-a[f-Aygs-Dpg-xp-ekn-qia-fNc-dia-div-Ehks-Ga-n}d-VK-F}-via-jEiga-dia, xia-jWpn-lk-He-B]b-lk-jx-#[-dk-jAul.

xp-Ep-c[f-B]b: 4 thka-Vp rk 12,000 Vp-dbla

tcs-e]s: 2.5 Jxif

xp-F<-qcd-eif-Grnb-Tkn\-EK-a[f-jWpn-lk-He-B]b-lk-jx-#[-dk-jAul Hfh-e]a-qia-HV-VK-xka 12,000 Vp-dbla. aid-c[-DK-nk-ekf-Tkn-Dbka-eia-a[-Cka-cbk-dka-e]a-qia-WIs-aP-dmg-nhla-dka-lov-qK-nov-wls-xK-a}f-Ga-n}d-eK-HX-D<-l[f-Dpg-jWugla-nhkn-xk-Fkd-jl-jEn. xK-a}f-d}bx-aP-jdigs-Ga-dka-tbk-eif. aid-c[-DK-nk-ekf-Wkf-WK-ja-cbk-VK-xka 1,000 Vp-dbla qcd-xK-a}f-jTogk-aP-lkf-FK-tbk-eif-F<-qcd-aP-jVia-lk-rka.

D[cDif fyd-f<-via

Ga-jxugl-dbla xK-a}f-jWpn-lk-He-B]b-a<-eif-Tkn\-EK-a[f, JSb-VK-F}-via-qcd-xia-Hfh-e]a-qia-HV-Xof-Jthc. R]v-JShx-aP-eK-Jfs-Grh-R]h-cbk-qcd-eif-jTogk-aP-lkf-FK-Cud-qov-jria-B]b-eK-Cka-Dpg-Gf-Aygs jE[gs-tcx-xp-eif-Tkn-EK-a[f-jEiga: xhk-Ga-n}d-dbla, Ehks-Jxx-xlf-woa-nkc (Whkn-Wu-Jx-LDK-fla), e[s JtK JRf-woa-nkc. Ga-n}d-aIa-lk-dkf-FK-Akc JtK Dogs-rnhk-dmg-Vod-W}x-HV-fhcn-r[-xK.

c[-cif-DK-ak-dka-wls-xhk

xhk-xp-Wckx-e<-Wia-Tkn, figs-aIa Q]h-Woa-F<-aca-Tcs-Tkn-Hfh-eyd-ek-dbNc-div-c[-cif-DK-ak-dka-wls-xia. Ga-VK-F}-via-qcd-jRok-Hfh-RNa-R]h-jC[s-dka-VbNa-JVs-wls-xhk-Tkn-dcbk-eif-luga\-Ga-Ltd.

lp-Ll-r[v-qif

(xp-Ep-c[f-B]b 50 thka-Vp-dbla) jE[gs-xia-jVia-via-qK-v]-t}f-wls-xhk-Ga-VK-F}-via. via-fk-aid-c[-DK-nk-ekf-GEh-qk-ek-tk-S[a-jlPa-Eug-wls-eif-cbk “xhk-lk-t}a” jqkK-cbk-xia-Jxba-xhk-LS-D<-l[f jE[gs-xp-wK-Akf-jDogk-div-Xk-ahln.

qk-Jtc-Dp-#Nx

(xp-Ep-c[f-B]b 40 thka-Vp-dbla) xp-ekn-qia-xk-Fkd lp-Ll-r[v-qif. qk-Jtc-Dp-#Nx-tcx-xp-Tkn-ekn-qia jE[gs-vks-ekn-qia-xp-wK-Akf-jDogk-div-Xk-Grnb. ebca-ekn-qia-luga-Jxba-xp-wK-Akf-Grnb-jdulv-jDogk-div-xhk.

jx-LEK-r[v-qif

(xp-Ep-c[f-B]b 35 thka-Vp-dbla) xp-wK-Akf-Grnb JtK xp-tcs-e]s-VK-xka 60 Eis-Sp-Jxif. LWs-Rbks-roc-wls-xia-Wu-dia-div-xhk-Ga-n}d-VK-F}-via.

r[v-lk-#Na

(xp-Ep-c[f-B]b 23 thka Vp rk 700,000 Vp dbla) xp-wK-Akf-LS-Grnb-dcbk-jx-LEK-r[v-qif jE[gs-xp-tcs-e]s-VK-xka 1.4 Jxif.

HR-Lq-r[v-qif

(xp-Ep-c[f-B]b 17 rk 11 thka-Vp-dbla) xp-wK-Akf-jDogk-div-xhk-ahln, xia-jWpn-lk-He-B]b-lk-jx-#[-dk-jAul.

Ga-jxugl-dbla-xhk-F<-qcd-aP-jWpn-lk-He-B]b-Tkn\-qkd-qUa-wls-Ltd-jEiga: lk-jx-#[-dk, jl-jEn, jlp-#ov JtK lk-z-#[-dk. VK-xka 12 qia-Vp-dbla xhk-jTogk-aP-Hfh-e]a-qia-HV-Ga-lk-jx-t[-dk jE[gs-xia-jdpf-wYa-Ga-Ebcs-Dpg-xK-a}f-n}d-D<-l[f-rk-dmg-lov-qK-nov-xk-B]b-Ga-lk-jx-t[-dk-Hfh-vmg-foa. aid-v]-Rka-WK-fp-Tkn-Dbka-eia-a[-Cka-cbk xK-a}f-Ga-eK-HX-aIa-whk-xhk-jTogk-aP-jqugl-jVia-lk-rka.

Ga-Ebcs-Ht-nK-c[-cif-DK-ak-dka-xhk-F<-qcd-aP-Hfh-jSpv-LS-wYa, Spa-wls-qcd-xia-Hfh-xp-dka-VbNa-JVs. lp-Ll-r[v-qif-xp-aPc-Spa-Ahk 4 aPc JtK aPc-Spa-Tis 3 aPc, q[-jef-xia-xp-jful-Grnb-Jws-Vogs-lld-xk. ebca-aPc-luga\-Jxba-xp-wK-Akf-ahln. xhk-Ga-VK-F}-via-GEh-aPc-Spa-Grnb-Jws-a{c-fNc-nbks.

via-qK-v]-t}f-JRf

jx-DK-Hx-aK-fla-

xp-Ep-c[f-B]b 35 thka-Vp-dbla, xia-jVia-via-qK-v]-t}f-wls-JRf, JSb-cbk-xia-xid-GEh-jc-tk-lk-He-B]b-Ga-a>-jVia-ebca-Grnb. xia-jVia-eif-vmg-xp-am Tu jwok JtK xp-R]v-Rbks-Whkn-Wu-div-Ehks-a>.

jD-tNc-jEp-tif

-Jxba-via-qK-v]-t}f-t}ha-Smg-xk-wls-JRf. xia-xp-R]v-Rbks-Whkn-Wu-div-Ehks-a>-jEiga-dia, JSb-cbk-xia-xp-am-ahln. jD-tNc-jEp-tif-lk-He-B]b-lk-jx-#[-dk-jAul JtK Hfh-e]a-qia-HV 5 thka-Vp-dbla.

eif-Dis-els-LS-aP-xp-wK-Akf-Grnb-Tkn; xp-tcs-e]s 2 Jxif JtK tcs-nkc 4 Jxif. qcd-xia-xp-a>-Aid 2 LSa.

lp-tif-Lx-Dp-#Nx

lp-tif-Lx-Dp-#Nx-Jxba-eif-VK-jqf-fNc-div-LS-JRf. xia-ek-xkf-Jtba-Hc JtK d[a-rnhk. xia-lk-He-B]b-jlp-#ov JtK jl-jEn.

xp-Ep-c[f-B]b: 2.5 thka-Vp rk 30,000 Vp-dbla.

tcs-e]s: 2 Jxif

B]b-Ga-Tkn-wos-jwf-wls-jlp-#ov JtK jl-jEn xp-a[-nkn-jcOk-jC[s-eif-Dpg-Whkn-Wu-xhk-Dpg-xp-jwok-fNc-B]b-jD[s-roc. xK-a}f-v]-Rka-Hfh-f<-tos-Ep-c[f-B]b-Ga-Ebcs-fNc-dia-div-lp-tif-Lx-Dp-#Nx JtK eif-EK-a[f-aP-lkf-jVia-qUa-Cka-wls-a[-nkn-Dpg-jtogk-wka-dia-xk.

JRf-woa-nkc

JRf-woa-nkc-xp-woa-Vod-W}x-B]b-Skx-Rbks-dkn jE[gs-jRif-Grh-xia-lov-l}ba. xia-lk-He-B]b-Ga-n}d-lk-dkf-Dpg-Akc-Fif-SK-Tlf jE[gs-jlPa-cbk “n}d-a>-dhkx.”

xp-Ep-c[f-B]b: 5 thka-Vp rk 8,000 Vp-dbla

tcs-e]s: 2 Jxif

lk-He-B]b: jlp-#ov, jl-jEn

xp-JRf-woa-nkc-Tkn\-LS-Hfh-Skn-nhla-lk-dkf-Akc, jE[gs-qcd-xia-Cud-Zis-Ga-a>-Jws JtK r[-xK. vks-WIs-Q]h-Woa-qov-jria-Ekd-eov-wls-qcd-xia-Dpg-Jws-jVia-a>-dhla-Cud-Zis-B]b-Dks-qkd-jAul-wls-VK-jDf-tif-jEn, jE[gs-jVia-eK-Cka-Dpg-xp-l}a-rK-q]x-Akc-Fif.

xK-a}f-v]-Rka-Hfh-JShx-R]v-eif-aP-Hch. JRf-woa-nkc-Hfh-e]a-qia-HV-nhla-dka-tbk-eif-wls-xK-a}f-jTogk-aIa.

R]v-JShx-aP-jdiv-Rid-ek-Hch-Ga-C>-Jrbs-Aygs-B]b-Dks-qkd-GSh-wls-VK-jDf-Z#igs. Woa-Ga-eK-HX-v]-Rka-Hfh-GEh-Cbka-Hz-JShx-R]v-qkv-aP-jxugl 30,000 Vp-dbla.

Jq-#k-JE-#k-Dp-#Nx

xp-Ep-c[f-B]b: 30 rk 25 thka-Vp-dbla

tcs-e]s: 5 Jxif

tcs-nkc: 8 Jxif

lk-He-B]b: jl-jEn

Ga-Vp 1910 B]b-VK-jDf-Vk-d[f-eK-Cka xp-aid-c[-DK-nk-ekf-vks-Dbka-Hfh-qov-Ekd-rpa-wls-eif-thNs-t]d-fhcn-aox-Grnb-Dpg-e}f, qcd-jwok-jlPa-xia-cbk “Jq-#k-JE-#k-Dp-#Nx.”

Ekd-dK-f]d-F<-aca-Ahln-Aygs-wls Jq-#k-JE-#k-Dp-#Nx Dpg-Hfh-qov-jria-aIa-xia-xp-ekn-qia-xk-Fkd-JRf-Ga-n}d-dbla, JSb-cbk-xia-vmg-xp-am. Wm-wls-xia-nkc, jVia-eif-d[a-Gv-Hxh JtK d[gs-Hxh-ahln.

R]v-aP-eK-Jfs-Grh-jria-wK-Akf-wls-Jq-#k-JE-#k-Dp-#Nx, jE[gs-VNv-DNv-div-xK-a}f-v]-Rka-Woa-Aygs. JDh-F[s-Jthc, Jq-#k-JE-#k-Dp-#Nx Hfh-e]a-qia-HV-dbla-xK-a}f-jdpf.

jlia-jD-Lt-fla

xp-Ep-c[f-B]b: 35 rk 29 thka-Vp-dbla

tcs-e]s: 1.4 Jxif

Lfn-tcx-Jthc eif-Dpg-f<-tos-Ep-c[f-Ga-c[-Dp-Dks-Jvv-fNc-dia-xid-FK-xp-tid-eK-aK-Whkn-Wu-dia, JSb-cbk-qcd-xia-vmg-xp-ekn-qoc-qia-dia.

Soc-Bbks-: Vk-Lt-xk-div-Vk-eK-Tkx qcd-xia-xp-R]v-Rbks-Whkn-Wu-dia, JSb-cbk-Vk-Lt-xk-xp-c[-cif-DK-ak-dka-ria-VbNa-xk-Fkd-eif-Dpg-thNs-t]d-fhcn-aox Dpg-nbks-B]b-jD[s-vod-Hfh. qcd-xia-VbNa-JVs-R]v-Rbks-Whkn-Wu-div-Vk-eK-Tkx jqkK-cbk-xia-eK-fcd-Ga-dka-tln-a>.

jlia-jD-Lt-fla-xp-R]v-Rbks-Whkn-Wu-div-X]-Vbk, JSb-cbk-jEUl-ekn-qia-Dpg-Gdh-e[f-wls-xia-Jxba-Ehks-a>.

Lq-#-LS-JE-#if

xp-Ep-c[f-B]b: 30 rk 20 thka-Vp-dbla

tcs-e]s: 80 Eis-Sp-Jxif

Lq-#-LS-JE-#if-xp-jEUl-ekn-qia-rbks-\Fkd-LS-l]f. xia-lk-He-B]b-lk-jx-#[-dk-jAul. LS-Q]h-xp-jwok 3 W]b, LS-Jxb-xp-qNs-JSb-Aygs-W]b-jDogk-aIa.

Jl-qp-JW-xK-tif

tcs-e]s: 3 Jxif

xp-Ep-c[f-B]b: 20 rk 5 thka-Vp-dbla

Jl-qp-JW-xK-tif-lk-He-B]b-lk-jx-#[-dk-jAul. xia-xp-R]v-Rbks-Whkn-Wu-div-tK-xigs- (npg-tkv) JtK nis-d[a-Gv-Hxh-B]b-jD[s-SOa-Hxh-Wu-dia-div-tK-xigs-lpd-Sugx. VK-F}-via-eif-Dpg-euv-Dlf-ekn-qia-wls-xia-Jxba-LS-l]f (B]b-jl-jEn) JtK LS-tk-xk (B]b-lk-jx-#[-dk-GSh).

jc-tk-jv[gs-eif-Jtba -jRok-FK-jria-wk-Aygs-Dks-jvUls-Ehkn JtK wk-Aygs-Dks-jvUls-wck-wls-xia-jWugla-HV-Dks-Ahk-qhlx\-dia. Fkd-aIa-wk-luga-dmg-jWugla-nhkn-Skx\-HV.

JSbjxuglJl-qp-JW-xK-tif-Jtba -xia-FK-jWugla-wk-Ehkn-Dis-els-HV-qhlx\-dia, Fkd-aIa-Fygsnhknels-wk-wck-wls-xia-Skx-HV. VK-F}-via-xp-eif-F<-aca-Ahln-Aygs-Dpg--Jtba-Jvv-aP-jEiga: LS-l]f, LS-tk-xk JtK LS-tK-xigs.

Ep-ck-Dp-#Nx

xp-Ep-c[f-B]b: 5 thka-Vp rk 10,000 Vp-dbla

tcs-e]s: 2.5 Jxif (vmg-tcx-jwok-wls-xia)

Ep-ck-Dp-#Nx-Jxba-via-qK-v]-t}f-wls-tK-xigs jE[gs-xia-xp-jwok-Grnb-Aygs-W]b JtK jwok-ahln-lpd-Aygs-W]b. ebca-tK-xigs-vmg-xp-jwok-Grnb, xia-xp-jwok-ahln-qNs-JSb-Aygs-W]b-jDogk-aIa.

jx-dK-Dp-#Nx

xp-Ep-c[f-B]b: 3 thka-Vp rk 10,000 Vp-dbla

tcs-e]s: 4 Jxif

lk-He-B]b: lk-jx-#[-dk-GSh

eif-Grnb-LS-aP-xp-wK-Akf-jDogk-div-Ehks. LWs-dK-f]d-Grnb-e}f-wls jx-dK-Dp-#Nx xp-tcs-nkc 6 Jxif jE[gs-jtpgx-Fkd-roc-jC[s-Vkn-rks-wls-xia. xia-xp-a>-Aid 4,000 d[-Lt.

jx-dK-Dp-#Nx Jxba-eif-SK-d}a-Aygs-jlPa-cbk “EK-tlf” Dpg-jWugla-jAis-Ehk JtK d[a-Gv-Hxh. VK-F}-via qcd-EK-tlf-nis-lk-He-B]b-lk-jx-#[-dk-GSh, jE[gs-wK-Akf-LS-wls-xia-ahln-dcbk-jdogk-Tkn. aid-c[-DK-nk-ekf-ebca-Tkn-eia-a[-Cka-cbk-jx-dK-Dp-#Nx-GEh-jtiv-wls-xia-fys-d[gs-Hxh-tos-Fkd-SOa-Hxh-jqugl-d[a-Gv. JSb-xp-aid-c[-DK-nk-ekf-vks-Dbka-Wkf-WK-ja-cbk-jx-dK-Dp-#Nx-d[a-EPa; qcd-jwok-W[f-cbk-xia-ek-xkf-whk-LSd`[v-DK-fla-JthcGEh-jtiv-wls-xia-Vkf-Dhls-lbla.

d`[v-DK-fla

xp-Ep-c[f-B]b: 2.5 thka-Vp rk 10,000 Vp-dbla

lk-He-B]b: lk-jx-#[-dk-GSh

eif-JVd-VK-Tkf-LS-aP-xp-lls- jqugl-Vod-Vhls-Fkd-lia-SK-tkn-Sbks\, xia-vmg-Jxba-ekn-qia-fNc-dia-div-jSogk. jSogk-Jxba-eif-jtul-Wka, d`[v-DK-fla Jxba-eif-thNs-t]d-fhcn-aox.

lls-wls-xia-VK-dlv-fhcn-JQba-Jws-ahln\-Tkn-dcbk 1,000 JQba. d`[v-DK-fla-Hfh-e]a-qia-HV-VK-xka10,000 Vp-dbla. xK-a}f-eK-HX-v]-Rka-lkf-FK-whk-xia-jqugl-jVia-lk-rka- Jthc-a<-jlok-lls-wls-xia-xk-V}d-ehks-jVia-S]v-ahln.

Lx-lk

xp-Ep-c[f-B]b: Foa-jC[s 600 Vp-dbla

tcs-e]s: 1 rk 3.5 Jxif

lk-He-B]b: VK-jDf-a[c-Ep-tis

lof-eK-S-#k-tp JtK a[c-Ep-tis B]b-Dks-qkd-GSh-wls xK-rk-eK-x}f-Vk-Ep-z[d. Dis-els-jwf-aP-SIs-B]b-rbks-Fkd-DK-cpv-luga\, figs-aIa quf JtK eif-Dpg-JVd-VK-Tkf-F<-aca-Tcs-Tkn-Fygs-xp-dka-qif-DK-ak-B]b-Ga-wos-jwf-Jrbs-aP.

Lx-lk-Jxba-aod-xp-woa-EK-a[f-Aygs-Dpg-vmg-xp-Vpd JtK v[a-vmg-Hfh. Lx-lk-tcx-xp-VK-xka10 ekn-qia.

Ga-Vp 1250 xp-xK-a}f-v]-Rka-jQogk-Aygs-jlPa-cbk “jx-Ll-#p” qcd-jwok-jfpa-Dks-HV-a[c-Ep-tis-fhcn-jRul JtK Hfh-SIs-C[ga-Cka-B]b-Dpg-aIa. Ga-jc-tk-aIa-Lx-lk-vmg-jWpn-jria-xK-a}f-xk-dbla, qcd-xia-vmg-Bhka-doc-xK-a}f-jTogk-aIa. jQogk-jx-Ll#p-Fygs-ek-xkf-whk-qcd-aod jqugl-jVia-lk-rka-Bbks-sbkn-fkn. Tis-Fkd 3 eK-SK-cif-Qbka-HV-Lx-lk-dmg-Hfh-e]a-qia.

B]b-Ga-R]v-aP-xp-aod-l[a-Ep-d<-tis-Smg-e]h-div-Lx-lk. aod-l[a-Ep-jWpn-lk-He-B]b-Ga-a[c-Ep-tis-jDogk-aIa, xia-jVia-aod-Grnb-Dpg-e}f-Ga-Ltd JtK Lx-lk-Jxba-jrnugl-Tid-wls-xia. Tis-Fkd-Lx-lk-Hfh-e]a-qia-HV-vmg-foa-aod-l[a-Ep-dmg-rkn-ekv-e]a-HV-jEiga-dia.