div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

eos-Wkx-wls-Sid-jjSa

RNvRNsLfn WYf cPHEqoa, jjShxLfn epeYqia lPaDKcos

jtuglsDp1

¡

eosWkxwlsSidjjSa

tps-dPa-Hfh-Dis-Qid, rxkd-Hxh, jjxs-Hxh, jjxs-voJs, fhcs, EpJa jjtK luga-A Wu-dia-div-Woa-jRok.

jjSb-dpJ-jjSbdbla xp-Dogs-rnhk-lia-dchks-Grnb-jjrbs-raygs jEPgs-jVia-vbla-Dpg-ZUs-tps-tos-xk-Htb-Fiv-dPa-Sid-jjSa jVia-lk-rka-jtuJln-A. DYdA-jDugl-Dpg-tps-tos-xk- Sid-jjSa-xp-jjSb-vPa-rap nhla-vmg-xp-Dks-eUh-div-tps jqkK-tps-jVia-eif-Dpg-Grnb-dcbk-Sid-jjSa-rtkn-jDogk. Chk-tps-xk-nkx-dks-jcia-dmg-HW-jjfb jqkK-cbk-Ga-nkx-dks-jcia-xp-jjff-dhk, Sid-jjSa-FK-jjws-jjRs jjtK ek-xkf-vPa-HV-Hd-Hfh. Chk-qcd-xia-xk-Sla-jEoJk-Dpg-xp-aO-rxld-rtkn Sid-jjSa-FK-lbla-jqn jjtK vPa-vmg-Hfh Fygs-jRif-Grh-tps-ek-xkf-Fiv-Sid-jjSa-Hfh-Bbks-sbkn-fkn. ZUs-Sid-jjSa-xp-FI-aca-rahln-tos-jtuJlnA-Foa-jdulv-rxof-HV-Dis-ZUs.

xp-xuJ-raygs ZUs-Sid-jjSa-FPgs-VK-EYx-dia-cbk: “qcd-jRok-FK-jRif-jjac-Gf-div-ZUs-tps jqug-l-BYf-SP-Ga-dka-jVia-lk-rka-wls-qcd-xia.” qcd-Sid-jjSa-FPgs-Sod-tos-jria-fp-dia-cbk: “Shls-jRif-eos-Wkx-div-ZUs-tps jqkK-cbk-jjac-Gf-qcd-jRok-dmg-FK-Skn-BUb-jjthc.”

roc-rahk-dls-Div-Sid-jjSa FPgs-HV-jF-tK-Fk-div-roc-rahk-wls-ZUs-tpscbk: “qcd-jRok-FK-Shls-aif-qov-jqugl-jRif-eos-Wkx-Ga-xuJ-luga-Dpg-Dogs-rnhk-jjrbs-apJ. Chk-cbk-qcd-whln-vmg-EK-aK-qcd-jFoJk, qcd-whln-FK-nlx-Grhqcd-jFoJk-dPa-Lfn-fp, qcd-jFoJk-FK-vmg-Hfh-Htb-qcd-whln-lpd. qcd-jFoJk-Sod-tos-vm?”

tps-Dis-roc-Dis-Slv-Sid-jjSa-cbk: “RbkAA! fp-rtkn, Sod-tos, vmg-xp-via-rk. jjac-Gf-qcd-whln-dmg-FK-EK-aK-qcd-jFoJk-BUb-jjthc.”

aid-Rov-tps-Dpg-FK-xk-eUh-div-Sid-jjSa-xp-FI-aca 30,000 LS, ebca-LS-jjxb jjtK tUd-wls-xia-FK-vmg-GrheUh. aid-Rov-Sid-jjSa-xp-Dis-rxof-qNs-jjSb 300 LS-jDogk-aiJa.

roc-rahk-tps-Hfh-eigs-GrhDK-rka-jlok-Hxh-Whla-Dpg-qm-fp-xu-QUh-tK-lia jqug-l-eUh-div-Sid-jjSa. jxug-l-Rlf-xuJ-aif-rxkn-dia tps-dmg-Suga-jjSb-jEoJkA jjtK eigs-Grhtps-LS-raygs-HV-Ckx-Sid-jjSa-cbk: “jRpn! qcd-jFoJk-dNx-qhlx-jjthc-vm?”

Sid-jjSa-Slv-cbk: “Chk-Sugx-Fid-rabln jjff-vmg-Dia-dhk wk-lhkn-nis-vmg-Dia-jjws.”

tps-dmg-div-HV-vld-div-ZUs-wls-xia-cbk: “qcd-xia-nis-vmg-Dia-qhlx-jDug-l.” tps-vks-LS-GF-Rhla-Wia-xu FPgs-jcoJk-wyJa-cbk: “dU-Bkd-Sp-roc-Sid-jjSa-jf-jakK! nkx-Gf-xia-FK-qhlx-rc½K.” qcd-xia-Wia-xu tm-Chk-qcd-Sid-jjSa-qhlx jjtK jjSbs-SiJs-Grhtps-LS-raygs-HV-Ckx-lpd jjSb-qcd-Sid-jjSa-dmg-Slv-Wu-jdogk. qcd-tps-Wia-jjwhc-Wia-xu Wln-Chk-jc-tk-Sid-jjSa-FK-qhlx jjthc-qcd-jwok-dmg-jjSbs-SiJs-dia-HV-Ckx-jtuJlnA...

jxug-l-Rlf-Sla-vbkn jEPgs-xp-jjes-jjff-dhk Sid-jjSa-FPgs-Slv-tps-cbk: “qcd-jRok-qhlx-jjthc, jEpa-qcd-jFoJk-jwoJk-xk-Hfh-jtpn.”

qcd-tps-dmg-qk-dia-Rhls-LR-jR tNa-dia-jVia-rahk-dK-fka-jwoJk-xk-dks-Dogs-rnhk, ebca-qcd-Sid-jjSa-dmg-lld-tYn. qcd-jwok-FK-vPa-jjSd-dK-Fkn-lld-HV-Woa-tK-DPf-Dks jjthc-vPa-HV-Fiv-roc-tps.

tps-dmg-eigs-rxUb-wls-xia-cbk: “ebNc! Sid-jjSa-Fiv-roc-dU Sp-xia-GrhdU-jjfb.” ebNc-wls-xia-dmg-jlok-Hxh-Whla-zkf-Geb-Sid-jjSa Dpg-Fiv-BUb-roc-wls-ebNc-rxof-jjRs jjSb-Sid-jjSa-zhkc-vPa-rtov-lld-HV-Dia-Dp jRif-GrhWhla-Cud-roc-ebNc-Soa-jls-fis “LVd” jjthc-tps-dmg-rnPgs-jjwhc Sk-Whks-toJx-tos.

ebNc-LS-Dpg-jlok-Whla-zkf-Geb-roc-aiJa-dmg-Dhcs-wyJa-cbk: “jRpn! LSala-roc-BUb-jRif-rnis-rc½K, tYd-wyJa-xk-Sp-Ebcn-dia-jjx½!” Wckx-FPs-jjthc-jjxba-tps-Cud-Whla-Skn-aiJa-jls. Sid-jjSa-dmg-euv-Smg-vPa-Fiv-roc-tps-LS-SmgAHV-jtuJlnA. tps-vks-LS-Dpg-BUb-lbkc-Hd-rxUb jxug-l-Sid-jjSa-vPa-xk-Fiv-roc xia-dmg-Div-roc-Soa-jls-Skn jRif-Grhtps-toJx-Skn-HV-jSix-Dogc-Dogs-rnhk, nis-jrtul-jjSb 2+3 LS-jDogk-aiJa. jxugl-jVia-jjac-aiJa tps-FPgs-nod-xunlx-jjqh-Sid-jjSa.

figsaiJa, Sid-jjSa-FPgs-eigs-tpscbk: “aiv-SiJs-jjSb-apJ-jVia-SoJa-HV qcd-jFoJk-Shls-wyJa-HV-lk-He-BUb-jDPs-qU-Qk-Vbk-fos-Dpg-Syv-rak-qYha, Bbk-Hfh-tos-xk-Dogs-qNs-Fid-jDug-l-lpd.”

aiv-SiJs-jjSb-aiJa-xk ZUs-tps-FPgs-wyJa-HV-lk-He-BUb-jDPs-qU-Qk-Vbk-fos-Grnb-Dpg-eUs-Eia, Lfn-eK-jqkK qcd-xia-xid-HV-ala-BUb-Skx-SoJa-Hxh-Grnb Gdh-div-aO-Sod-Skf jjtK vmg-tos-xk-Dogs-qNs-Fid-jDug-l-Foa-jCPs-DYdcia-apJ.

SmgHV SlaDp2

div-Wua-eUb-dka-jtuld