div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

fPa-jjfa-Hf-La-jeok

wNaLfn epeKrcif ep-lbla-Sk, jjShxLfn eidfkqla jjdhcqKFia

SlaDp9

©

Wua-eUb-Ltd-VK-FY-via

-Ga-wK-aK-Dpg-qcd-jwok-HV-Rlf-vm-tP-jca-Vkd-CO-vbla---VK-SU-VPf-eK-rak-BUb dmgjdpf-xp-jjQba-fPa-Hrc-Bbks-jjRs jjtK xp-dhla-rpa-ahln-Grnb-jdugla-tos-xk-Bbks-rtcs-rtkn Lfn-vmg-RUh-ek-jrf. vmg-foa-VK-SU-VPf-eK-rak-dmg-fUf-jlok-qcd-jwok-jwoJk-HV-Ga-CO-, jjthcjjQba-fPa-Hrc--dmg-BYf-jEok jrxula-div-cbk-vmg-xp-rnis-jdpf-wyJa.

-Dis-ekx--qk-dia--Rpv-nbks-lld-Fkd-CO-. jxugl-xk-Rlf-vm-tP-jca-jfpga-rnhk, qcd-jwok-Hfh-rtNc-rtis-div-HV dmg-VK-dof-cbk -CO-Dpg--qcd-jwok-rk-dmg-lld-xk-jxugldpJA-apJ --Hfh--rkn-jjciv-HV-Bbks-HRh-Rbls-Rln.

“ckn! Qp-rtld!...” DYd-Woa-jjtba-div-vhka-fhcn-Wckx-Suga-Sod-GF.

jxugl-qmg-jjxb-jria-tUd-div-xk-Ga-eK-qkv-jjac-aiJa-dmg-jtpn-HSb-Ckx-jCPs-Wckx-jVia-xk, “qcd-tUd-HV-DbNc-rtPJa-Ge-xk-Foa-rxof-xuJ, HV-Ckx-GQ-dmg-vmg-xp-QUh-Gf-jria!”

“qcd-tUd-HV-fPa-jjfa-Hf-La-jeok-xk! qcd-xia-jVia-jqugla-Dpg-fp jjtK nis-xp-rtkn-ePgs-rahk-Suga-jSiJa-Dpg-eYf-jtpn!” eox-qla-Slv.

dka-vld-jtogk-wls-eox-qla jRif-Grh-QUh-jVia-qmg-jjxb-WPf-cbk tUd-Soa-jls-jen-eK-SP, Bkd-jcoJk-rnis-dmg-jcoJk-Lt-jt-HV, Fygs-HV-Ckx-WI-rthk-lpd jjtK dmg-Hfh-WI-Slv-jjvv-fNc-dia-.

“jlok-tK! qcd-tUddPa-jwoJk-ek-dbla, jjthcqk-dia-ala-jfp! -xuJ-luga-qmg-FK-qk-qcd-tUd-HV-dcf-eY-wK-qkv-BUb-Ga-jxuls!” qmg-jcoJk.

Ga-WX-Wua-lia-sNv-eK-rsif WI-rthk Hfh-Zia-cbk “xp-fkc-fcs-raygs-Ga-tK-vov-eY-tP-nK-Fid-dK-cka-Hfh-LW-Fla-xk-SI-Geb-rabcn-Ltd-Bbks-jjRs, -rabcn-Ltd-jdpf-xp-ZYba-tK-lls-Vod-WYx-HV-rxof, jRif-Grh--ePgs-Dpg-xp-Ep-cPf-BUb-rahk-Ltd tcx-Dis-Hf-La-jeok vmg-ek-xkf-Eld-rk-lk-rka-Hfh-jtpn jjtK Ga-Dpg-eYf-dmg--toJx-Skn-Foa-jdulv-rxof, jRif-Grh-WI-rthk-Sod-GF-rtkn jjtK Rhls-Hrh-lld-xk-Bbks-jjRs- Foa-jRif-GrheoxqlaEckf-Suga-wyJa-xkVYd. “WIrthk! SugaA, jjxba-jFoJk-jVia-rnis? ZiaRhknvm?”.

rtis-Fkd-aiJa WI-rthk dmg-eKfYhsSuga jjthcjtogk-Wckx-Zia-aiJa-Grh-DYd-Woa-Ga-Wlv-Woc-zis. jjSb-jjxb-wls-tkc-qif-jcoJk-cbk “jlp! Woa-vU-Rka-jqPga-cbk Zia-RhknFK-dkn-jVia-fp! vmg-Shls-WPf-rtkn-tUd-jlpn!”.

jjSb-jvPgs-ep-rahk-Dbk-Dks-wls-eox-qla-jjthc-vmg-Wbln-FK-eK-vkn-GF-qm-Vka-Gf jqkK-Bhka-Wckx-Zia-wls-WI-rthk-FK-dkn-jVia-FPs.

xuJ-Smg-xk-qmg---wls-qcd-jwok-dmg-qk-tUd-Dis-els-qhlx-Dis-rxk-dp-dpg-jwoJk-jxuls fhcn-tof-Wia-jdogk wls-qcd-jwok. dbla-FK-Rlf-Soc-jxuls qcd-jwok-Hfh-jfpa-Dks-Qbka-qU-LVd-Ltha-rtkn-rabcn. Ga-wK-aK-Dpg-dI-tis-wpg-tof-Skx-Dks-BUb-aiJa- jria--qcd-QUh-Ekn-dYbx-raygs-dI-tis-wYf-fPa-BUb.

“qmg! qcd-jwok-wY-f-fPa-jRif-rnis?” WI-rthk-Ckx-wyJa-fhcn-Wckx-eoa-GF.

“qmg-dmg-vmg-RUh-Wu-dia, jjSb-qmg-WPf-cbk-xia-Shls-eI-Wia-eI-tiv-qcd-jwok-rtkn” qmg-Slv.

“whln-FK-Shls-RUh-Grh-Hfh-cbk-qcd-jwok-jRif-rnis-BUb-riJa?” eox-qla-WPf.

divWuaSlaDp8 Ü Ý Þ Þ Ý Ü SmgHV SlaDp10

div-Wua-eUb-dka-jtuld