div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

QUhEknDpgrknHV

wNaLfn lk-jDp Wm-jjaa fln, jjShxLfn lYbarthk eiaSP

WIaI

 

lk-jDp Wm-Jaa fln

Ga-Vp 1887 via-fk-Dbka-QUh-lbka-Ga-tla-fla VK-jDf-lis-dPf Hfh-qov-div-QUh-Ekn-Dpg-xp-eK-jra-Dbka-raygs aiJa-dmg-Wu: jEp-tild LRxe. qcd-jwok-xid-lbka-dbNc-div-dka-VK-Foa-Hq-Dpg-wNa-tos-Ga-ck-tK-eka-tla-fla-jVia-VK-FI. jEp-tild LRxe jVia-raygs-Ga-via-fk-rhk rtu rod-Woa-Dpg-xp-Eug-eNs-Dpg-eYf-Ga-lis-dPf. Bbks-Gf-dmg-Skx tkc-vmg-jWpn-xp-Soc-Soa-Dpg-jjDh-FPs.

jEp-tild LRxe jVia-aid-euv-Ga-FPa-SK-ak-dka jEPgs-Cud-ehks-wyJa-xk-Lfn-aid-wNa-Ekc-eK-dil-f-jjta Eug-cbk: lk-jDp Wm-jjaa fln. tkc-jjdh-via-rk-VPf-eK-rak-Lfn-lk-He-ePgs-Dpg-tkc-jlpJa-cbk: “qK-tis-jjrbs-dka-jjdh-via-rk-fhcn-jrf-Qoa.” tkc-eis-jdf-dka-DYd-ePgs-DYd-Bbks-fhcn-Wckx-tK-lNf-lbla jjtK jria-VK-jfia-Dpg-Woa-luga-jvPgs-vmg-jria. Fkd-VK-jfia-Dpg-cbk-aiJa tkc-ek-xkf-Grh-wmJ-eK-rtYv-dbNc-div-ePgs-SbksA-Dpg-jdpf-wyJa-Ga-lK-fpf. jEp-tild LRxe ek-xkf-jjdh-WK-fp-lkf-EK-nk-dI fhcn-dka-eis-tcx-wmJ-eK-rtYv-jwoJk-dia jjtK qov-jria-WI-Slv-VPf-eK-rak-Dpg-jRif-Grh-SI-rtcf-xuf-jjVf-fhka.

jCPs-jjxba-cbk Wm-jjaa fln FK-jVia-QUh-wNa-jtugls-Dpg-jjDh-FPs jjSb-tkc-qif-DI-Dbk-cbk-jtugls-jrtogk-apJ Cud-wNa-Lfn-vYd-Woa-QUh-raygs-Ga-FPa-SK-ak-dka aiJa-dmg-Wu: fil-d-jSp Fla cif-eia. fil-d-jSp cif-eia lk-He-BUb-Rbcx-lk-Wka-rtis-fNc-dia-div LRxe jjtK xid-FK-Ebcn LRxe euv-eca-jtugls-WK-fp-lkf-EK-nk-dI-SbksA. rtis-Fkd-Dpg LRxe Hfh-lK-DP-vkn-jCPs-Sbls-Leh-wls-dka-Grh-jrf-Qoa-Ga-WK-fp, cif-eia -xid-FK-jcoJk-cbk: jvPgs-xia-Wu-EP-vmg-nkd-jdpa-HV, jjSb-jjthc vmg-xp-GQ-FK-xp-Wckx-ek-xkf-jDogk-DNx-div jEp-tild LRxe-Hfh jjxba-dK-DiJs fil-d-jSp cif-eia-dmg-jEiga-dia.

Wm-jjaa fln HfhwNa- 56 jtugls jjtK lpd 4 jtugls-jjxba-aK-cK-aP-nkn-dbNc-div-dka-VK-Foa-Hq-wls jEp-tild LRxe. jtugls-tkc-jrtogk-apJ-jdpf-wyJa-Ga-tla-fla VK-jDf-lis-dPf Ga-Sla-Dhkn-wls-eK-SK-cif-Dp 19. tla-fla aiv-cbk-jVia-jxuls-raygs-DpgGrnb-LS-Ga-Ltd jjSb-xia-jjSd-Sbks-Fkd-jxuls-jjrbs-SbksA-Ga-VK-FY-via, jqkK-tof-nis-vmg-Dia-Cud-QK-tPf-wyJajDugl; QUh-Woa-jfpa-Dks-fhcn-tof-Hz, tof-Hz-GSh-fPa rtu-vmg-dmg-tof-dcNa-DNx-xhk. QUh-Woa-BUb-tla-fla-Ga-eK-Hrx-wls jEp-tild LRxe vmg-Hfh-xp-LD-tK-qkv, cP-DK-nY rtu LD-tK-eiv. qcd-jwok-xp-jjSb-wNa-Fof-rxkn-eogs-Dks-HV-eK-ap rtu-vmg-dmg-GEh-LD-tK-jtd jqugl-eug-eka-rk-dia.

jtugls-dbNc-div jEp-tild LRxe Hfh-Riv-dka-jjV-jVia-rtknA-qk-ek. DYd-xuJ-apJ jCPs-cbk-FK-vmg-xp jEp-tild LRxe- Soc-FPs jjSb-tkc-dmg-jVia-aid-euv-Dpg-xp-Eug-eNs-Dpg-eYf-Ga-Ltd.

SmgHV SlaDp1

div-Wua-eUb-dka-jtuld