div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

qp-La-dp-Ll

wNaLfn WkLt WmLtfp, jjShxLfn cosVKdknjqif FIVkDls

SlaDp5

¥

aks-jDv-DP-fk jjtK fis-Dpg-rahk-syf-smJ

xia-LEd-fp-eI-tiv-rYba-dK-vld-Dpg-rhln-Llha-jlha-HV-xk. vyf-raygs aks-jDv-DP-fk-QUh-lbla-jqn jjtK GF-fp-dmg-lld-xk-Flv-jvPgs-BUb-Dpg-Vbls-BhNx-lpd-WiJs.

aks WPf-fU-Soa-eos-eka jxugl-jria qp-La-dp-Ll rhln-BUb-SoJa-Hxh, aks-Fygs-Sov-xu-fisA-ekx-vkf jqugl-jlpJa-jjrtc-Grnb-jqugla-wls-aks-xk-rk.

“HV-eiv-jEuld-Dpg-xif-rYba-dK-vld-Grh-jjfb jjthc-jlok-tkccks-tos-jfpga-rnhk-riJa-jfp,” aks-jcoJk.

jxugl qp-La-dp-Ll ala-BUb-jDPs-jfpga-rnhk-fhcn-Wckx-Vlf-Hq, aksjDv-DP-fk dmg-Sov-xu-lpd-els-vkf. rxk-rnYn-Ga-EYf-Qhk-Hrxdmg-VK-dof-Soc-wyJa jjtK nbks-xk-fhcn-els-wk-rtis.

“rxk-rnYn jlpn, Fogs-aI-jlok-rYba-dK-vld-Dpg-ala-BUb-jfpga-rnhk-aiJa-HV-jRula-whln-Grh-jjfb,” aksjDv-DP-fk jcoJk.

jxugl-Hfh-nPa-jjac-aiJa rxk-rnYn-dmg-Slv-Sod-tos. jjSb-jjDa-Dpg-FK-HV-jlok jjvv-rxk-DI-xK-fk-jRif, tkc-qif-HV-jlok-tof-epg-tmJ-wls-aks-jDv-DP-fk Dpg-GEh-raU-ahln-Rhln-WUb-tkd-jjdb-xk-Geb.

jxugl-aI-jlok qp-La-dp-Ll xk-Rlf-jRula, aks-jDv-DP-fk-dmg-jlok-Qhk-Zhkn-ep-wkc-Vod-tkc-Hch. jqugl-Bkd-RUhcbk tkc-Skn-jjthc rtu vm. Fkd-aiJa aks-jDv-DP-fkFygs-HV-jlpJa-Dbka-rxm Dpg-xp-Eug-eNs-qkn-Ga-vhka-FI-aca-raygs-xk-dcf-jvPgs-rYba-dK-vld jEPgs-Ga-aiJa-xp-Dis Dbka-rxm-dk, Dbka-rxm-aod-jWoJk jjtK Dbka-rxm-Fpg-akn.

jxugl-dcf-jvPgs-Epv-qK-Fla, fis jjtK apJc-Spa wls qp-La-dp-Ll jjthc, Dbkarxm-dk Fygs-eK-rtYv-Hfhcbk “rYba-dK-vld-Skn-jjthc, Chk-nis-vmg-Skn dmg-FK-nis-xp-EpcPf-BUb-jjab-ala.”

“whln-wm-LDf-Dpg-jcoJk-wif-jjnbs-div-jqugla-Rbcx-ska-Dpg-xp-Eug-eNs-wls-whln,” Dbka rxm-aod-jWoJk-jcoJk, “-whln-rxiJa-GF-cbk rYba-dK-vld-nis-xp-EpcPf-BUb.”

“jFoJk-jf-FK-jcoJk-jjac-Gf Dbka-rxm-Fpg-akn?” aksjDv-DP-fk-Ckx.

Fpg-akn-Slv-cbk “Dbka-rxm-Dpg-eK-rtkf-Dpg-eYf FK-vmg-jcoJk-rnis-lld-HV-Fid-jDugl-Chk-qcd-jwok-vmg-RUh-jtugls-FPs, jjSb-whln-RUh-rYba-dK-vld-LS-apJ-fp-rtkn,” Fpg-akn-jcoJk-jepx, “FK-Skn rtu nis-xp-Ep-cPf-BUb-dmg-Ebks, jjSb-whln-q-P-eUf-Hfhcbk tkc-wpJ-fuJ-Dpg-eYf!”

“jFoJk-rxkn-Wckx-cbk-jjac-Gf?” aksjDv-DP-fk Ckx.

“tkc-jVia-tUd-Dpg-vmg-zis-Wckx, jRif-Grh-qmg-Dpg-rahk-eos-eka-EO-GF-SK-rtlf-xk,” Dbka-rxm-Fpg-akn-Slv. qp-La-dp-Ll Hfh-nPa-WI-jcoJk-jrtogk-apJ jjtK jtpgx-Rhls-Hrh-wyJa.

qkn-rtis-Dpg Dbkarxm-div-HV-rxof-jjthc, aks-jDv-DP-fk-jria-cbk qp-La-dp-Ll jVia-Hwh-raid, aks-Fygs-jlok-Bk-EK-aPf-raygs-xk-Grh-tkc-dPa.

“lckd!” qp-La-dp-Ll Rkd, “Bk-apJ-wox-Lqf whln-Bkd-dPa-aO-Ska-jjDa!”

“dPa-Bk-apJ-dbla jjthc-Fygs-dPa-aO-Ska-qkn-rtis,” aks-jDv-DP-fk jcoJk.

“vmg, whln-Bkd-dPa-aO-Ska-dbla!” qp-La-dp-Ll Slv.

“Chk-whln-jlok-aO-Ska-Grh-jFoJk-dPa-dbla-jjthc jFoJk-eia-nk-cbk FK-dPa-Bk-vm?” aks-jDv-DP-fk Ckx.

qp-La-dp-Ll Slv-cbk- “eia-nk.” jjSb-tkc-wpJ-SocK jCPs-jjxba-cbk aks-jDv-DP-fkHfh-jlok-aO-Ska-Grh-tkc-dPa-jjthc jjSb-tkc-dmg-nis-vmg-dPa-Bk.

“jFoJk-EP-dPa-Bk rtu jFoJk-Bkd-Skn!” aks-jDv-DP-fk-Rhkn-wyJa.

“whln-vmg-eoa-GF, Grh-whln-Skn-fp-dcbk-Dpg-FK-dPa-Bk-apJ,” qp-La-dp-Ll Slv.

jxugl-Hfh-nPa-jjac-aiJa dK-Sbkn-fI-epg-LS-dmg-qk-dia-rkx-Lts-eov-ahln-jwoJk-xk-Ga-rhls.

“qcd-whln-Hfh-nPa-cbk-jFoJk-qhlx-Dpg-FK-Skn-jjthc qcd-whln-Fygs-xk-rk-jFoJk,” dK-Sbkn-LS-SYhn-jcoJk.

“whln-nis-vmg-Skn-Hf½!” qp-La-dp-Ll Rhls-wyJa.

“Chk-jFoJk-nis-vmg-dPa-Bk-lpd-els-ekx-ak-Dp-jFoJk-Wos-FK-Skn,” dK-Sbkn-jcoJk.

nhla-Bhka-Skn-jjDh qp-La-dp-Ll Fygs-Rpv-Fiv-jlok-Bk-jwoJk-Vkd jjthc-dua-tos-HV-vkf-fNc, tkc-RUh-eyd-fp-wyJa-Dia-Dp. Fkd-aiJa aks-jDv-DP-fk dmg-wm-Grh qp-La-dp-Ll jtogk-jtugls-dbNc-div-Woa-Rhkn-Dpg-Fiv-tkc-eUb-aks-zis.

“fNc-apJ WI-HV-Ge-rxof-jjthc?” aks-jDv-DP-fk Ckx jxugl-RUh-jtugls-Dis-rxof.

“whln-jRif-jen-rxof-jjthc,” qp-La-dp-Ll Slv. -tkc-SocK, WI-aiJa-BUb-Ga-Cos-Lehs-wls-tkc. Ga-wK-aK-Dpg-tkc-jcoJk fis-wls-tkc-dmg-nkc-lld-xk-Wuv-raygs.

“jFoJk-jRif-qcd-xia-jen-BUb-Ge?” aks-jDv-DP-fk Ckx-lpd.

“jRif-jen-BUb-Ga-Vbk,” qp-La-dp-Ll SocK-lpd-WiJs. jDugl-apJ fis-wls-tkc-dmg-nkc-lld-xk-lpd-Wuv-raygs, “whln-rxkn-Wckx-cbk whln-vmg-Hfh-jRif-qcd-xia-jen,” tkc-jcoJk-dK-Syd-dK-Sid, “lux...whln-dua-qcd-xia-tos-Dhls Ga-jc-tk-Dpg-whln-dPa-Bk.”

qp-La-dp-Ll SocK-jDugl-Dp-ekx-fis-wls-tkc-Fygs-nkc-lld-lpd Foa-tkc-vmg-ek-xkf-lcbkn-rahk-HV+xk-Hfh. Chk-tkc-rtNc-wck-dmg-SI-Geb-SNs-ala rtu Vbls-BhNx, Chk-rtNc-Ehkn-dmg-HV-SI-Geb-Zk-jRula rtu VK-SU, Chk-tkc-jjrsa-Wm-wyJa xia-dmg-FK-jjDs-Sk-wls-aks-jDv-DP-fk, tkc-Wk-BUb-jjvv-aiJa Foa-vmg-ek-xkf-jRif-rnis-Hfh.

jxugl-aks-jDv-DP-fk-jria-tkc-fpJa-Roa-aks-Fygs-roc-wcia.

“jFoJk-roc-wcia-whln-jRif-rnis?” tkc-Ckx.

“whln-roc-wcia-Dpg-jFoJk-wpJ-SocK,” aks-Slv.

qp-La-dp-Ll tK-lkn-GF tkc-Bkd-FK-jjtba-rap, jjSb-fis-wls-tkc-nkc-jdpa-HV Fygs-vmg-ek-xkf-lld-Fkd-VK-SU-Hfh.

rxk-Fld, jjxc jjtK Dogs-ak-cP-jef

qp-La-dp-Ll Rhls-Hrh jqkK-fis-nkc-lld-xk-jtuJlnA! jjSb-aks-jDv-DP-fk-dmg-vmg-Hfh-eK-jjfs-Wckx-lp-fU-eos-eka qp-La-dp-Ll jjSb-Bbks-Gf. aks-jRif-jjvv-aiJa- dmg-jqugl-Grh qpLadpLl -Hfh-RNa-RUhcbk dka-wpJ-SocK-xia-xp-Qoa-Skx-xk-Wu-jjac-Gf. jjac-Gf-dmg-Skx aks-dmg-RUh-eyd-jen-GF-HV-aI-tkc, aks-jtpn-Rhls-rk-aod-rla-wcka-ePv-LS-xk-rk. qcd-xia-vPa-jwoJk-xk-Dks-Vbls-BhNx jjthc-Ebcn-dia-eiv-fis qp-La-dp-Ll lld.

“aks-jDv-DP-fk, whln-Bkd-BUb-Dpg-apJ jjtK fI-tos-EpcPf-BUb-div-jFoJk-SK-rtlf-HV,” qp-La-dp-Ll jcoJk.

“whln-dmg-WPf-Figs-EiJa-jjthc,” aks-jDv-DP-fk-Slv, “qcd-jRok-jVia-jluJln-ahls-dia.”

“jjSb-qmg-wls-whln-jf?” qp-La-dp-Ll Ckx.

“whln-WPf-FK-jlok-tkc-xk-BUb-aI-Wu-dia,” aksjDv-DP-fk-Slv, “whln-Hfh-eogs-wbkc-HV-vld-Grh-qmg-wls-jFoJk-jjthc, fNc-apJ tkc-dI-tis-jfpa-Dks-xk-Dpg-apJ.”

qp-La-dp-Ll fp-GF jjtK GF-Rhla-Bkd-qov-qmg-HcA. figs-aiJa tkc-Fygs-lld-Fkd-jRula-wls-aks-jDv-DP-fk jqugl-rcis-Dpg-FK-Hfh-qov-qmg-BUb-tK-rcbks-Dks. qm-xk-Rlf-dhls-SoJa-Hxh-Grnb-dks-Vbk-Dpg-tkc-jWpn-rhln-BUb dmg-Hfh-nPa-eNs-jWugla-jrais-wls-qYbx-Hxh-fis-wyJa. tkc-jjVd-GF-Dpg-jria-rxk-Fld jjtK jjxc VK-dof-Soc-lld-xk.

“jqugla-Rid qcd-jRok-vmg-Hfh-qov-dia-foa-jjthc-jakK!” rxk-Fld-jcoJk qhlx-Dis-Llv-dlf-tkc.

“jFoJk-Hfh-HV-DbNc-Ge-xk-jjfb jjtK SiJs-jjSb-xuJ-Dpg-jRok-Fkd-dia-xp-rnis-jdpf-wyJa-div-jFoJk-vm?” jjxc-Ckx.

“jtugls-xia-nkc,” qp-La-dp-Ll Slv jjthc-dmg-jtogk-jtugls-dbNc-div-Woa-Rhkn-eUb-qcd-jwok-zis.

“Woa-Rhkn-rck!” rxk-Fld Rhls-wyJa.

“lia-SK-tkn-jjDhA-jakK!” jjxc-jcoJk-jepx.

qp-La-dp-Ll eis-jdf-jria-apJc-xu-wls-jjxc-xp-Qhk-qia-BUb, jjSb-jxugl-tkc-Ckx-jCPs-dod-Vkn-ekn-jrf jjxc-qif-lcbkn-rahk-rap-jjvv-jwpaA-lknA. rxk-Fld-dK-Lff-jwoJk-xk jjtK lK-DP-vkn-cbk “Sla-qov-rxk-Vbk-jCoJk-Dpg-lyf-rPc-BUb-tK-rcbks-Dks jjxc-GF-dchks-wcks-Fygs-dif-apJc-xu-wls-Soa-Grh-xia-dPa.”

“jjxc-Figs-jjxba-GF-fp-jjDhA,” qp-La-dp-Ll jcoJk qhlx-Dis-jEif-aO-Sk.

“jlpû WI-wls-jFoJk-HV-Ge-rxof-jjthc?” jjxc-Ckx-jjvv-jepnA.

“jlp, nis-BUb-Cos-Lehs-whln-apJ-jjrtK xp-jjSb-dhla-fNc Dpg-whln-Hfh-Fbkn-BUb-LRs-jjRx-dYhs-jjfs-jjthc.”

“jjxba-rck,” rxk-Fld jjtK jjxc-Rhls-wyJa, “jlok-WI-epg-dhla-wls-jFoJk-HV-VUd-BUb-Dogs-ak-cP-jef-dia-jDkK jjthc-jFoJk-FK-Hfh-WI-els-qia-dhla!”

“xuJ-apJ whln-HV-vmg-Hfh whln-dI-tis-FK-HV-qov-qmg-wls-whln jlok-Hch-xuJ-luga-ek,” qp-La-dp-Ll Slv.

“xuJ-luga-xia-foa-LqfDogs-ak-vmg-jVpf,” rxk-Fld jcoJk.

qp-La-dp-Ll Slv-fhcn-ep-rahk-rnYhsAcbk “whln-HV-vmg-Hfh-jjDhA.” jjSb-nhla-RUh-jDogk-vmg-jCPs-dka tkc-Fygs-rtos-jEugl jjtK Ckx-wyJa-lpd-cbk “xia-BUb-Hd-vm?”

Fkd-aiJa Dis-ekx-dmg-qk-dia-nbksFoa-xk-Rlf-Soc-jxuls-Woa-Lsb. eK-Cka-Dpg-jjrbs-apJ-jVia-Soc-jxuls-Dpg-jjVd-VK-rtkf jEPgs-jSix-HV-fhcn-rxUb-eif-akA-EK-aPf-Dpg-rahk-eos-eka-jEiga: rxk-wpJ-jRuJla, Hdb-LFha-jtkK-wm-dPa-jwoJk, jjxs-dK-jvuJl-nid, aod-nYs-LS-QUh-rks jjtK Vpd-rhNa jqkK-rtod-jlok-HV-wkn-dPa-Foa-rxof. foaA-FK-xp-tof--epg-tmJ-Dpg-ecn-skx-wiv-dkn-ZUs-eif-Dpg-rahk-eos-eka-jrtogk-aiJa jEPgs-BUb-Ga-tof--xp-Dis-rxk-Fld, jjrtc jjtK jjRhs Dpg-jvPgs-Fov-skx-jjws-jjRs-fp.

Ga-Dpg-eYf Dis-ekx-dmg-HV-jCPs-Dogs-ak. rxk-Fld-Hfh-vld-Grh qp-La-dp-Ll wYf-wYx-VUd-WI jjthc-dmg-jlok-fPa-Cox-Hch, Fkd-aiJa-dmg-jlok-aO-xk-rof jjtK jlok-jdul-LRn-Geb.

“RNv-Rhln-jjthc vif-apJ-jRif-jjac-Gf?” qp-La-dp-Ll Ckx.

“lld-HV-nbks-rtPJa-dbla,” rxk-Fld-Slv, “jxugl-Hfh-VK-xka 20 ak-Dp jFoJk-div-xk dmg-FK-jria-SoJa-WI-jrtuls-skx-Dpg-xp-WI-els-qia-dhla-rhln-BUb-Wu-fld-Hxh.”

“whln-tm-Chk-vmg-Hrc-Sp&...” qp-La-dp-Ll Rhls-wyJa.

divWuaSlaDp4 Ü Ý Þ Þ Ý Ü SmgHV SlaDp6

div-Wua-eUb-dka-jtuld