div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

jFoJk-Ekn jjtK jfid-DYd-Foa

wNaLfn xkd DKjca, fiifjjVsLfn tYs EkEbk

SlaDp6

¦

Wkv-jwoJk-Ga-cis

eox-vUa-ala-qid-Qbla-rahln-raygs jjthc-dmg-Suga-wyJa-xk-jc-tk-VK-xka-raygs-Lxs jjtK Vbln-Grh-Woa-Riv-GEh-aYbs-jWugls-Grh-tkc. jDugl-apJ-qcd-jwok-jlok-jWugls-Grxb-xk-aYbs jqugl-Grh-tkc-dNx-qhlx-eI-tiv-lk-rka-eckn. rtis-Fkd-aiJa qcd-jwok-dmg-qk-tkc-HV-rhls-Grnb jjtK jEpa-tkc-wyJa-aigs-Sigs-BUb-eoJa-jvuJls-raygs-wls-LSK-nkc.

eox-vUa-Woa-fNc-Dpg-aigs-BUb-LSK jjSb-Ga-rhls-jSix-HV-fhcn-vm-tPcka-Riv-GEh-jdulv-Ekc-Woa. Woa-GEh-QUh-raygs-xif-jjq-dia-jVuJla-wK-rakf-Grnb-lhlx-Wm-Grh-eox-vUa jjtK Woa-GEh-lpd-QUh-raygs-rnPJa-jrtoJk-jjcs-Grh-tkc-Fld-raygs. eox-vUa-nis-vmg-Dia-RUh-cbk-tkc-xp-vm-tPcka-Riv-GEh-epg-Rhln-Woa-Ga-Dogc-DYd-qkd-wls-rm-Qk-ekf-jDugl.

Woa-Epx-lk-rka-dK-eif-Bua-BUb-Dks-fhka-rtis-wls-jFoJk-Ekn jEPgs-jFoJk-Ekn-ek-xkf-vld-Grh-tkc-Epx-jrtoJk-jjcs rtu lk-rka-Hfh-DYd-jc-tk dbla-Dpg-jFoJk-Ekn-FK-dPa-. Chk-lk-rka-rkd-Cud-Voa-Bk-jvugl Woa-Epx-lk-rka-dmg-FK-Skn-jjDa-jFoJk-Ekn. Ga-Ebcs-aiJa xia-vmg-Wbln-xp-GQ-vld-Grh-Woa-Epx-lk-rka-jRif-jjvv-apJ jjSb-Ga-Ebcs-els-ekx-RYbaWoa-dbla-aiJa SI-jjrabs-wls-Woa-Epx-lk-rka-dK-eif-jVia-lk-Epv-Dpg-lia-SK-tkn-rtkn.

eox-vUa-fp-GF-Dpg-xp-lk-rka-dPa-rtkn jjSb-nhla-vm-tPcka-Riv-GEh-BUb-DYdA-whks tkc-Fygs-vmg-ek-xkf-Qbla-Wkn jjtK eK-raYd-div-dka-dPa-lk-rka-jtpn.

eox-vUa-dPa-lk-rka-fhcn-xu-jjSb-dmg-vmg-xp-GQ-roc-wcia jEPgs-Skx-Vod-dK-SP-jjthc-jFoJk-Ekn-FK-GEh-xpf jjtK vbcs-eK-jrxp. eox-vUa-Fhls-jvPgs-Qhk-dia-jVuJla-wls-tkc Dpg-jRif-fhcn-jeiJa-Hrx-WI-vksA-ecn-skx. “dK-tY-ak-jlok-lia-apJ-lld-HV whln-Bhka-xia-FK-jVuJla” tkc-jcoJk-div-Woa-GEh-QUh-raygs.

vm-tPcka-Riv-GEh-rtNc-jvPgs-rahk-dia-Ga-wK-aK-Dpg-eox-vUa-nis-dPa-BUb jEPgs-qcd-jwok-vmg-jWpn-jria-jFoJk-Ekn-wls-qcd-jwok-jRif-jjvv-apJ-Fid-jDugl. tkc-nod-Chcn-jjds-wyJa-rUv jjDa-Dp-gFK-GEh-vbcs-Sid jjtK tkc-dPa-Bbks-eNs-fis. tkc-jwbn-Qid jjthc-jRif-rahk-rnYhs Wu-jjSb-tkc-vmg-RUhcbk-xia-jjxba-rnis.

rtis-Fkd-dPa-jwoJk-jjthc Woa-GEh-dmg-jlok-Chcn-rxkd-Hxh jjtK rxkd-qhkc-xk-vm-tP-dka. eox-vUa-dPa-rxkd-Hxh-FI-aca-raygs jjthc-dmg-Fiv-jlok-rxkd-qhkc-lld-Hch-whksA jqugl-tkc-FK-jlok-xia-HV-dPa-BUb-Ga-rhls-wls-tkc-Woa-fNc.

jjthc-eox-vUa-dmg-xp-via-rk-Grxb-wyJa-xk-Wu tkc-Wia-fis! tkc-Wca-jRif-jjac-Gf? tkc-vmg-CudlK-aY-nkf-Grh-aYbs-jWugls-jls jjthc-xia-jrxkK-eox-vm-Dpg-tkc-FK-jdok-fis-wls-tkc-jls!

“wm-LDf-jfp, whln-jdok-fis-wls-whln-Hfh-vm?” eox-vUa-jcoJk-wyJa. vm-tPcka-Riv-GEh-Dis-rxof-dhkc-wk-div jjthc-Fhls-jvPgs-tkc. qcd-jwok-Hfh-Zyd-Ehlx-dka-jVia-Woa-Riv-GEh-jFoJk-Ekn-xk-jVia-jc-tk-rtkn-Vp jjSb-vmg-xp-GQ-jWpn-vld-qcd-jwok-cP-Dp-Slv-WI-Ckx-jjvv-apJ-jtpn. jjSb-tK-Woa-xPf-sNv jjtK Ga-Dpg-eYf-eox-vUa-dmg-jdok-fis-wls-Soa-jls.

rtis-Fkd-aiJa Woa-GEh-dmg-jlok-Chcn-WI-SuJa-Dpg-xp-aO-dPga-rlx-fld-dY-rtkv-xk-Grh. Wlv-Woc-wls-dK-eif-FK-GEh-aO-apJ-rtis-Fkd-dPa-lk-rka-jjthc jqugl-thks-apJc-xu-wls-qcd-jwok. jjSb-eox-vUa-vmg-RUh-jCPs-jtugls-aiJa-jtpn. tkc-Fhls-jvPgs-aO jjthc-dmg-nod-Chcn-wyJa-Geb-RPx-eov jjthc-dmg-fugx-Epx-jvPgs.

vm-tPcka-Riv-GEh-Dis-rxof-Fhls-jvPgs-rahk-dia-lpd-WiJs-fhcn-Wckx-jeoJk-GF. jFoJk-Ekn-jVia-vhk-jjDhA! jjSb-vmg-xp-QUh-Gf-dhk-jcoJk-WI-aiJa. Ga-wK-aK-Dpg-eox-vUa-Fiv-jlok-rxkd-qhkc jjthc-nbks-lld-Fkd-rhls-HV-aiJa vm-tPcka-Riv-GEh-dmg-Fhls-jvPgs-tkc-sNv-A jjtK rcis-cbk-FPf-GF-wls-tkc-FK-div-Wua-xk-HcA.

Ý Ý Ý

jxugl-tkc-BUb-Ga-rhls-Woa-fNc eox-vUa-dmg-Bkd-dPa-rxkd-qhkc. xia-xp-jVuld-jjws eK-aiJa-tkc-FPgs-Eld-Hfh-ePgs-wls-Dpg-jVia-WI-raid jqugl-Ebcn-tkc-jjdK-rxkd-qhkc. SiJs-jjSb-tkc-Hfh-jVia-jFoJk-Ekn-xk xia-jVia-WiJs-DI-lPf-Dpg-tkc-Hfh-qid-Qbla. tkc-RUh-eyd-jdulv-xp-Wckx-eYd. rtis-Fkd-aiJa-tkc-dmg-rtNc-jvPgs-lhlx-rhls jjtK jria-xp-VyJx-rtkn-Chka. xp-VyJx-roc-raygs-jVia-VyJx-dbNc-div-xk-tK-nkf-Dpg-fp-eI-tiv-qcd-wYa-aks. tkc-aigs-tos-lbka-xia jqkK-wmJ-xUa-apJ-lkf-FK-xp-WYa-Wbk!


WI-Ckx:

1. jFoJk-jWpn-HV-Ga-eK-Cka-Dpg-jEPgsjVia-vbla-Dpg-jFoJk-vmg-RUhcbk-FK-VK-qyf-Soc-jjac-Gf-vm? jFoJk-FK-RUh-ePgs-Dpg-FK-jRif-Hfh-jjac-Gf?

2. jVia-rnis-eox-vUa-Fygs-xp-Wckx-eYd-dcbk Sla-Dpg-tkc-BUb-Ga-rhls-Skx-tI-qis?


divWuaSlaDp5 Ü Ý Þ Þ Ý Ü SmgHV SlaDp7

div-Wua-eUb-dka-jtuld