div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

jFoJk-Ekn jjtK jfid-DYd-Foa

wNaLfn xkd DKjca, fiifjjVsLfn tYs EkEbk

SlaDp23

¢£

div-Wua-eUb-aK-Wla-eps

jjSb-jxugl-qcd-jwok-Rlf-CK-raoa Hx-dmg-vmg-RUhcbk-FK-HV-Dks-Gf-jtpn. tkc-xp-vhka jjSb-tkc-div-HV-vhka-vmg-Hfh eK-aiJa-Wckx-rcis-Dis-rxof-wls-tkc-dmg-eUa-rkn-HV.

jjac-Gf-dmg-Skx ela-dmg-nis-xp-Wckx-rxiJa-GF figs-aiJa-tkc-Fygs-zhkc-ria-xhk-wls-tkc jjthc-dmg-wpg-HV-dbla-rahk. Hx-Fhls-jvPgs-tkc-HV. “jjxba-jjSb-fNc-apJ tkc-dmg-nis-jRif-Wu-qK-tk-Ek-Dpg-jSix-HV-fhcn-Wckx-rxiJa-GF.” Hx-tux-via-rk-wls-tkc jjtK wpg-xhk-Hc-wyJa jqugl-aI-Grh-Dia-ela. “qcdjRok-dI-tis-FK-HV-Ge?” tkc-Ckx.

“jjab-ala, HV-aK-Wla-eps” ela-Slv.

qcd-jwok-wpg-xhk-jVia-jc-tk-els-xuJ. rtis-wls-Hx-jRif-Grh-tkc-jFiv-raid jjtK qcd-jwok-dmg-rPc-jwoJk-lpd. Ga-wK-aK-Dpg-qK-lk-DPf-Sod-wls-xuJ-DI-lPf qcd-jwok-dmg-qov-Ekn-Ga-EYf-jjVdA-Woa-raygs-dI-tis-aigs-BUb-whks-jWugls-Fid-VK-rtkf. “qcd-jFoJk-Wu-FK-jxugln jjtK rPc-jwoJk-jakK. xk-aigs-apJ-aI-whln, whln-xp-lk-rka-rtkn” Woa-jjVd-rahk-jlpJa-Geb.

qcd-jwok-Dis-els-fp-GF-rtkn-Dpg-FK-Slv-Riv-WI-jEuJljEpa-wls-tkc. xia-jVia-WiJs-DI-lPf-Ga-rtkn-xuJ-Qbka-xk-Dpg-Dhls-wls-qcd-jwok-FK-lpgx-jSix. rtis-Fkd-aiJa qcd-jwok-dmg-tox-div-Woa-jjVd-rahk-aiJa.

“qcd-jFoJk-dI-tis-FK-HV-Ge?” tkc-Ckx.

ela-jspn-rahk-wyJa-Bbks-qUx-GF. “whln-jjxba-qK-tk-Ek. whln-dI-tis-FK-HV-aK-Wla-eps jqugl-ecx-xYs-dYf” tkc-Slv.

Ekn-jjVd-rahk-jla-roc-wls-tkc jjtK Fhls-jvPgs-jfid-Ekn-jVP-jVuJla-Ga-EYf-wkfA-QUh-Dpg-lhks-cbk-Soa-jls-jVia-qK-tk-Ek. Hx-Bhka-Woa-jjVd-rahk-FK-roc-wcia jjSb-Ekn-Woa-aiJa-qif-jcoJk-cbk “Wia-EiJa-jFoJk-Shls-jjxba-qK-tk-Ek-ela. whln-Hfh-lbka-jtugls-wls-jFoJk. xia-jVia-dNf-Dpg-Hfh-qov-div-jFoJk.”

“jFoJk-Hfh-lbka-jtugls-rnis?” ela-Ckx. “vmg-xp-jtugls-Gf-Dpg-wNa-dbNc-div-whln-jtpn.”

“whln-xk-FkdlK-ak-Wof” Ekn-Woa-aiJa-jcoJk. “GalK-ak-Wof DYdA-Woa-FK-RUh-dbNc-div-jtugls-wls-jFoJk jjSb-whln-wm-LDf-Dpg-whln-vld-jFoJk-Sugx-vmg-Hfh.”

qK-tk-Ek-Wu-jjSb-FK-nlx-Riv-wmJ-Wckx-jjVdA-apJ jjSb-Hx-jjdcbs-roc-wls-tkc-fhcn-Wckx-VK-rtkf-GF. tkc-BUb-aI-Woa-jVia-vhk-els-Woa eK-aiJa-tkc-Fygs-Sif-ePa-GFcbk-xia-FK-fp-Dpg-eYf-Dpg-FK-xPf-sNv-Hch.

Ý Ý Ý

qcd-jwok-Dis-els-jwoJk-aK-Wla-eps-VK-xka-ePv-Lxs-dks-Wua-wls-cia-Dp-ePv-jdoJk-jfula-dYx-qk. Soc-jxuls-dI-tis-xp-ska-vYa-WiJs-nPgs-Grnb. ebca-ska-tk-EK-eov-aiJa-Hfh-eI-jtif-HV-jjthc. xuJ-luga-eox-vUa-FK-Cud-ecx-xYs-dYf-jVia-qK-tk-Ek-los-Grxb.

fld-Hxh jjtK-DYs Cud-VK-fiv-VK-fk-BUb-Skx-CK-raoa-Foa-jCPs-LRs-eK-Ck-VK-ak. xp-LWx-Hz-tln-wyJa-zhk-Ga-nkx-dks-Wua jjtK DYdA-Woa-dmg-HfhlK-ak-Hx-vhka rtu Rhka-wkn-jWugls. ela-vmg-jWpn-jria-Soc-jxuls-ecn-skx-rtkn-jjvv-apJ-xk-dbla-jtpn.

jjSb-tK-Woa-dPa-fugx, Rhls-jqs jjtK eK-jrtpx-eK-rtls. DYs jjtK jFhn-DYs-ep-rhln-tNs-jeiJa-HV-Skx-CK-raoa jjSb-vks-jeok-dmg-xp-Bbks-luga-jEiga: roc-Woa. xia-jVia-DI-aNx-Dpg-jxugl-xp-Woa-Cud-Sif-roc jjtK roc-wls-qcd-jwok-dmg-FK-Cud-jlok-xk-cks-Hch-jDPs-jeok-HV-Skx-CK-raoa jqugl-jSula-Grh-Woa-luga-vmg-Grh-jRif-QPf-dof-rxkn. vks-roc-dmg-jlok-xk-Fkd-lkf-EK-nk-dla jjtK-LFa. ebca-roc-luga-jjxba-jlok-xk-Fkd-Woa-Dpg-jVia-eif-SU-dka-jxuls-wls-qK-tk-Ek-los-Dpg-jjthc.

eox-vUa-Hfh-Vbln-rtkn-Woa-Dpg-vm-tP-eYf rtu QUh-Dpg-xp-WK-fp-vmg-Rhkn-jjRs. jjSb-qK-tk-Ek-los-jdogk-Dpg-jVia-qmg-wls-ela-aiJa-vmg-Wbln-GF-fp-Vka-Gf. BUb-tK-rcbks-DYs xp-roc-Woa-rtkn-Rhln-roc-jvPgs-tos-xk-rk-CK-raoa-Fkd-jeok-eUs. xp-rtkn-roc-Cud-SiJs-BUb-Dpg-aiJa-xk-jVia-jfula rtu rtkn-dcbk-aiJa jEPgs-qcd-xia-jdogk jjtK jaogk-jVugln.

Ga-wK-aK-Dpg-ela jjtK Hx-qK-nk-nkx-nbks-Qbka-CK-raoa-lia-jjl-lif-BUb-aiJa dmg-xp-Ekn-wpJ-jxok-Woa-raygs-nbks-LE-jE-SI-Geb-jeok-lia-raygs Foa-roc-Woa-Sod-tos-xk-dPJs-BUb-Skx-quJa jjthc-Woa-wpJ-jxok-lpd-QUh-raygs-dmg-xk-eK-fYf-Geb-xia tkc-qK-nk-nkx-Sp-Ekn-Dpg-jRif-Grh-roc-Woa-Sod-tos-xk-aiJa jjtK vmg-foa-QUh-lugaA-dmg-xk-Rbcx-Sp-dia. ZUs-Eoa-jaugls-aia-Hfh-qid-fia-Hx jjtK ela-HV-Woa-tK-DPf-Dks. vmg-foa-qcd-jwok-dmg-rbks-lld-Fkd-dia-rtkn jjtK vmg-ek-xkf-Eld-rk-dia-qov-jtpn.


WI-Ckx:

1. jVia-rnis-ela-Fygs-Bkd-HV-aK-Wla-eps?

2. Ga-eK-Hrx-aiJa qK-tk-Ek-jlok-roc-lkf-EK-nk-dla-Bls-Hch-jDPs-jeok-BUb-Skx-roa-Dks. jFoJk-WPf-cbk-xia-jVia-cP-Dp-fp-Dpg-FK-jRif-Grh-Woa-Bhka jjtK qcd-jwok-FK-vmg-jRif-QPf-dof-rxkn-vm?

3. Chk-ePgs-figs-dbkc-rkd-jRif-Grh-Woa-jEugl-dof-rxkn-jjthc jVia-rnis-qcd-jRok-Fygs-vmg-jRif-xia-Ga-VK-FY-via?


divWuaSlaDp22 Ü Ý Þ Þ Ý Ü SmgHV SlaDp24

div-Wua-eUb-dka-jtuld