divWuae]bdkajtuld
  

eK-xk-Wox-Qox-Jfs

SlaDp

¡

xU-Aygs-Vp-dkn-aP whln-Hfh-HV-BhNx-Bkx-jqugla-wls-whln jEp-tild LRxe. whln-jria-tkc-B]b-vhka-Dpg-CK-Aoa jv-jdp jE[gs-qcx-tox-div-Q]h-Ekn-Rbks-Grnb, Gv-Ahk-ep-Eox-q] JtK Qox-Jfs-Woa-Aygs. whln-cbk-FK-div-Wua JSb LRxe fys-Jwa-whln-jwOk-HV-Ga-rhls Jthc-dmg-V[f-VK-S].

“LS-xk-Cud-jc-tk-fp-Jthc cif-eia jqugla-Rid,” tkc-jcOk-qhlx-Dis-n{x.

“jRok-Bhka-cbk-LS-d<-tis-rn}hs-cNd-B]b,” whln-jcOk.

“Jxba-Jthc, jRok-qcx-rn}hs-cNd-B]b JtK dmg-rn}hs-Tkn-lpd-fhcn.”

“Wia-EIa jRok-E[-Chk-B]b-rhls-Cif-HV-aP,” whln-vld-tkc.

“vmg-Shls-fld,” LRxe ria-Ahk-HV-rk-Jwd-wls-tkc. “Dbka-c[t-eia, whln-Bkd-Grh-jFOk-R]h-Fid-div-jqugla-wls-whln fil-d-jSp cif-eia, tkc-Hfh-Ebcn-whln xk-Tkn-WK-fp-Jthc JtK whln-W[f-cbk tkc-FK-Ebcn-jtugls-WK-fp-wls-jFOk-Hfh-jEiga-dia.”

Jwd-Rbks-Grnb-Woa-aIa-Bua-wYa JtK n{x-Geb-whln JSb-Ga-fcs-Sk-ahln\-wls-tkc whln-jria-Hfh-jC[s-dka-jv[gs-Dpg-JZs-Hch-fhcn-W<-Ckx.

“jEpa-aigs-tos,” LRxe jcOk. tkc-aigs-tos Jthc-jlok-xu-eka-dia-Wu-div-Dpg-jWpn-jRif-Qbka-xk-jc-tk-tkc-GEh-Wckx-W[f.

“cif-eia jqugla-Rid, jRok-R]h-cbk-LS-Hfh-Rbcx-e}d+-D}d-div-jRok Ga-D}d-jtugls-Dpg-JVd\ jRok-jEugl-cbk aIa-Wu-jrf-Qoa-Dpg-jRif-Grh-LS-wNa-Tkn\-jtugls-dbNc-div-dka-VK-Foa-Hq-jtid-ahln-wls-jRok.”

“Jxba-Jthc, jtugls-WK-fp-wls-LS-jVia-Dpg-Ahk-eoa-GF-Dpg-e}f-e<-tiv-jRok,” whln-Slv.

LRxe-jcOk-Smg-HV-cbk: “Wu-div-Dpg-jRok-jWpn-jcOk-Ga-xU-Qbka-xk-rIa-JTK Ep-c[f-Dpg-JDh-F[s-thca-JSb-xp-e[gs-Dpg-Ahk-eoa-GF JtK JVd-VK-Tkf-Tkn-dcbk-Dpg-jRok-F[a-SK-ak-dka-Hfh.”

“JSb-jRok-cbk jRok-vmg-jEugl-fl-dcbk-aIa-FK-jVia-Wckx-F[s.”

“fil-d-jSp, LS-vmg-jEugl JSb-xU-Aygs-LS-FK-Shls-jria-fp-div-jRok, Chk-LS-vmg-jEugl jRok-FK-nod-Soc-Bbks-Grh-LS-zis-Smg-HV Foa-dcbk-LS-FK-jria-fp-cbk-jRok-jcOk-Cud. Sla-aP-xia-jVia-dka-fp-Tkn-Dpg-Dbka-JFid c[t-eia Hfh-xk-BhNx-Bkx-jRok-Sla-jEOk-aP. tkc-jtpgx-jtogk-jtugls-wls-tkc jE[gs-jRok-W[f-cbk-jVia-jtugls-Dpg-JVd-Dpg-e}f-Dpg-jRok-jWpn-Hfh-n[a-xk-Ehk-aka, LS-jWpn-Hfh-n[a-jRok-jcOk-Jthc-Jxba-vmg-cbk jtugls-Dpg-Q[f-Vod-dK-S[ JtK JVd-Dpg-e}f xid-FK-jEuglx-Lns-div-jtugls-lkf-EK-nk-d<-Dpg-ahln-dcbk, vmg-Jxba-jtugls-Grnb. Fkd-jtugls-Dpg-jRok-Hfh-n[a-xk jRok-vmg-ek-xkf-jcOk-Hfh-cbk WK-fp-wls-Dbka c[t-eia dbNc-whls-div-lkf-EK-nk-d<-Tu-vmg JSb-xia-dmg-jVia-jtugls-Dpg-Ahk-eoa-GF-Tkn JtK dmg-JVd-lpd-fhcn.

“Dbka-c[t-eia, Dbka-Ebcn-jtogk-jtugls-Dis-Xof-lpd-jDug-l-Aygs-FK-Hfh-vm? Dpg-whln-Ckx-Dbka-vmg-Hfh-Jxba-jqkK-cbk-jqugla-wls-whln fil-d-jSp cif-eia vmg-Hfh-n[a-SIs-JSb-SOa-jDogk-aIa JSb-jVia-jqkK-cbk-D<-xK-Ekf-lia-JVd\-wls-jtugls jRif-Grh-whln-Bkd-Hfh-tkn-tK-lNf-D}d-Bbks-Dpg-lld-Fkd-Vkd-wls-jFOk, whln-xid-FK-Jdh-Hw-jtugls-V[f-eK-Ak-Hfh-B]b-jtUln fhcn-dka-lhks-lps-jC[s-WK-fp-luga\ Dpg-Whkn-Wu-dia-jVia-qia\-WK-fp-Dpg-whln-jWpn-R]h-xk Chk-whln-rkd-Hfh-R]h-tkn-tK-lNf-vks-Bbks. Ga-jtugls-WK-fp-wls-Dbka-c[t-eia whln-vmg-jWpn-qov-jtugls-Gf-Dpg-Whkn-Wu-aP-jtpn.”

Jwd-Rbks-Grnb-wls-jRok-jRif-Ahk-jl[d-Buf-Grnb-wYa-Whkn-div-cbk LRxe-Hfh-jcOk-vks-Bbks-Dpg-fp-dbNc-div-tkc, Fkd-aIa-tkc-dmg-fys-jlok-Ais-eu-q[x-eK-viv-Aygs Dis-jdogk JtK jVUla lld-xk-Fkd-Cos-jeU-l-Dks-Ga-jeUl-Grnb-wls-tkc.

wK-aK-Dpg-tkc-dOx-roc-tos-jv[gs-HV-Dpg-Ebls-LW-eK-ak JtK cks-Ais-eu-q[x-Hch-roc-jwogk whln-dmg-Hfh-eis-jdf-jv[gs-Ekn-Woa-aIa-Bbks-fp. jqugla-wls-whln jEp-tild LRxe xp-Eug-eNs-Lfbs-fis jqkK-Wckx-ek-xkf-wls-tkc Ga-dka-RNa-R]h-Tkn-Bbks-dbNc-div-Woa fhcn-dka-eis-jdf-jv[gs-Bbks-tK-lNf, whln-qK-nk-nkx-jRif-Wu-div-tkc Lfn-dka-c[-jWkK-jv[gs-Jwd-wls-qcd-jRok, whln-eis-jdf-jv[gs-jWugls-a}bs JtK Gv-Ahk-wls-tkc-Bbks-tK-lNf JSb-whln-dmg-vmg-R]h-rnis-Tkn. Jwd-wls-jRok-jv[gs-jVia-Woa-jRif-cNd-D<-xK-fk, tkc-a}bs-jeUl-Grnb-Dpg-jVUla-jtid-ahln, Jwa-jeUl-jvUls-Aygs-jTU-lx, xp-Lt-rK-jVia-R]v-epg-tbNx-rhln-B]b-Cos-jeU-l, xp-Xcd-jdogk\-cks-B]b-Sigs-whks\-tkc JtK vmg-xp-rnis-jVia-Ahk-eis-jdf-dbNc-div-Soa-Soc-wls-tkc ald-Fkd-Qox-ep-Jfs.

jEp-tild LRxe jwOk-GF-e[gs-Dpg-whln-d<-tis-qK-nk-nkx-jRif-B]b, tkc-Jdcbs-roc qhlx-Dis-n{x-wK-aK-eis-jdf-jria-ekn-Sk-Dpg-JZs-fhcn-W<-Ckx-wls-whln. “xia-jdpa-Wckx-jVia-F[s-Dpg-R]h-dia-fp-cbk vks-WIs-tkc-dmg-jRif-cNd-fhcn-xu, jWpn-HV-VK-jDf-Fpa JtK D}d-xU-aP-tkc-ria-xk-wpf-wNa-Tkn-wYa Jthc-whln-dmg-vmg-jria-rnis-Sugx-lpd.”

Dbka-JFid c[t-eia Buf-Wps-Eug-wYa-Fkd-Sigs-Dia-Dp xu-wls-tkc-nis-EP-B]b-div-Ais-eu-q[x JSb-Sk-jv[gs-HV-Dpg-jqugla-wls-whln. “jFOk-R]h-jtugls-Dis-Xof-aIa-Hfh-Jac-Gf, Dbka LRxe?” tkc-Ckx. “jFOk-R]h-Hfh-Figs-Gf-cbk-whln-jWpn-jRif-cNd-fhcn-xu? xia-jVia-Jvv-aIa-JDh whln-jRif-cNd-WIs-D<-l[f-B]b-div-jRu-l.”

“Dbka-jlpn, xu-jvUls-wck-wls-jFOk-Grnbdcbk-jvUls-Ehkn jqkK-jFOk-GEh-xia-jRif-cNd JtK xia-dmg-Jws-JRs-dcbk-lpd-fhcn.”

“Jthc-jtugls-wpf-wNa-aIa-jf?”

“e[gs-luga-Dpg-whln-R]h-Fkd-dka-eis-jdf-jv[gs-dmg-Wu Jwa-jeUl-jvUls-wck-wls-jFOk-xp-Rln-jTUlx-VK-xka-rhk-aPc wK-aK-Dpg-Jwa-jeUl-jvUls-Ehkn-xp-F}f-Aygs-dhNs\ jE[gs-jVia-vbla-Dpg-jFOk-cks-Hch-jD[s-Ahk-LSK-Sla-qid-Qbla. e<-Tiv-VK-jDf-Fpa, tkn-jx[d-R]v-Vk-wls-jFOk lkf-FK-jRif-JSb-Ga-VK-jDf-Fpa-jDogk-aIa. whln-Hfh-RNa-dbNc-div-Rln-eid-tkn JtK-nis-Hfh-wNa-dbNc-div-dka-eid-tkn-a<-lpd.- Rln-eid-R]v-Vk-wls-jFOk-jVia-ep-Eox-q] jE[gs-xp-JSb-VK-jDf-Fpa-jDogk-aIa-Dpg-jwok-GEh-dia, whln-nis-jria-TNa-R]v-epg-tbNx-rhln-B]b-Cos-jeU-l-wls-jFOk-lpd.”

“Dbka-JFd c[t-eia roc-wYa. “whln-vmg-jWpn!” tkc-jcOk. “D<-l[f-aIa-whln-W[f-cbk-jFOk-jVia-Woa-eK-Tkf-JDh\ JSb-xk-Sla-aP whln-vmg-jria-cbk xia-jVia-Jvv-aIa-Fid-Ahln-jtpn.”

LRxe-jcOk-cbk: “cif-eia, jRok-jtpgx-W[f-Hfh-Jthc-cbk WIs-Ahk-jRok-FK-vmg-lK-D[-vkn-D}d-Bbks jqkK-xia-FK-vmg-jVia-Qoa-fp-Smg-div-Eug-eNs-wls-jRok. jFOk-jria-LW-eK-ak-Jfb-vmg Dbka c[t-eia?”

“jFOk, whln-jria-Jthc,” tkc-Slv. aPc-xu-lia-Grnb-Ak-wls-tkc-EP-HV-Geb-F}f-jW[gs-dks-wls-Ais-eu-q[x. “aP-jf, aP-JTK-Wu-F}f-jtpgx-SOa-wls-jtugls-Dis-Xof, Dbka-Wca-lbka-fhcn-Soc-jls-FK-fp-dcbk.”

whln-Fiv-jlok-Ais-eu-q[x-Fkd-tkc-xk-lbka-jv[gs. “jC[s-eK-xk-Wox-Qox-Jfs: fNc-aP-Dks-eK-xk-Wox-Hfh-jVpf-Riv-jlok-eK-xk-E[d-Woa-GXb jE[gs-xp-js[a-jfula-Grh-epg-Vla-Smg-Aygs-lk-D[f JtK cNd-dmg-jtid-ahln, Q]h-Ekn-Qox-Jfs-Dis-Tkn-Dpg-xp-e}-wK-qkv-fp JtK xp-lk-n}-vmg-S|-dcbk 21 Vp jEpa-xk-eK-Xid-Hfh; Grh-xk-fhcn-Soa-jls-Ga-cia-Fia jc-tk 11 Lxs-jEOk, qoc-qia-div Dbka fia-JWa L#e Dpg-e<-aid-ska-wls-eK-xk-Wox, jtd-Dp 7 Lqve Wlf, CK-Aoa ztpf.”

“aP-Xkn-Wckx-cbk-Jac-Gf?” whln-Ckx Tis-Fkd-Hfh-lbka-LW-eK-ak-lia-JVd\ aIa-Jthc-els-WIs.

LRxe roc-wYa-Wu-div-Dpg-tkc-jWpn-jRif-Qbka-xk-jc-tk-tkc-xp-lk-tox-fp. “xia-JVd\-Ahln-fNc-vmg-Jxba-rc½K?” tkc-jcOk, “Dbka-c[t-eia, vif-aP-jFOk-Ebcn-jtogk-jtugls-Dis-Xof-dbNc-div-Soc-jFOk JtK LW-eK-ak-aP-xk-jv[gs cbk-xia-Hfh-jRif-Grh-Ep-c[f-wls-jFOk-VbNa-JVs-HV-Jac-Gf. fil-d-jSp, ebca-LS-FK-Shls-SNx-via-Dyd-jtugls-dbNc-div-Ais-eu-q[x-aIa.”

“xia-jVia-Ais-eu-q[x xm-a[s-HD-xe eK-viv-cia-Dp 27 jfula 4 Vp 1890 jE[gs-rk-dmg-els-jfula-Qbka-xk-aP-jls.”

“fp-Tkn Dbka-c[t-eia.”

“Wu-figs-Dpg-whln-Hfh-jcOk-e]b-jFOk-zis-aIa-JTK Dbka-jEp-tild LRxe,” Dbka-c[t-eia-jcOk. “whln-xp-Rhka-ahln\-Jrbs-Aygs-Ga-tla-fla, xia-vmg-Jxba-Rhka-Grnb-LS-rnis-fld JtK Ht-nK-aP whln-dmg-vmg-Wbln-rk-js[a-Hfh-Tkn, jxugl-dbla-whln-ek-xkf-Fhks-Woa-ska-Hfh-els-Woa JSb-fNc-aP whln-jlok-Hch-qNs-Woa-fNc JtK Dpg-whln-Fbkn-Grh-tkc-Hfh-dmg-jqkK-cbk tkc-qm-GF-jRif-cNd-Dpg-xp-js[a-jfula-qNs-jW[gs-Aygs-wls-js[a-jfula-Dogc\-HV JtK dmg-jqkK-cbk-tkc-Bkd-RNa-R]h-VK-eov-dka dbNc-div-dka-jRif-D}-tK-d[f.”

“Ekn-A}bx-Woa-aP-Eug-rnis?” jEp-til-d- LRxe-Ckx.

“tkc-Eug-cbk c[a E[s-jdp JtK tkc-dmg-vmg-jVia-Woa-A}bx-fld JSb-whln-dmg-vmg-R]h-Jab-JDh cbk-lk-n}-tkc-jDogk-Gf-Jthc, tkc-jVia-Q]h-Ebcn-wls-whln-Dpg-eK-Tkf-Tkn Dbka-LRxe, whln-R]h-cbk-tkc-ek-xkf-rk-js[a-Hfh-jDogk-els-Dov-Dpg-whln-Fbkn-Grh-tkc JSb-Ga-jxugl-tkc-qm-GF-div-e[gs-aP whln-E[-HV-vld-tkc-jRif-rnis-Jxba-vm?”

“jVia-rnis? jFOk-Wca-FK-q]x-GF-Dpg-xp-Q]h-Ebcn-jRif-cNd fhcn-Wbk-Soc-qNs-jtid-ahln, aP-xia-vmg-Wbln-xp-Hf½-Ga-D}d-cia-aP. whln-cbk-Q]h-Ebcn-wls-jFOk-dmg-JVd-jDogk\-div-LW-eK-ak-wls-jFOk-rIa-JTK.”

“jlp! tkc-vmg-eox-v]a-Jvv-fld,” Dbka-c[t-eia-jcOk. “tkc-Suga-jSIa-div-dka-Cbkn-R]v-Tkn, tkc-xid-Cbkn-R]v-B]b-jtUln\Ga-jc-tk-Dpg-tkc-Wca--jRifcNd-. Fkd-aIa-tkc-dmg-FK-Jtba-tos-wIa-Hf½-HV-Dpg-rhls-GSh-f[a jqug-l-thks-R]v-wls-tkc. Jxba-Jthc, jc-tk-Dpg-tkc-Xod-XOa-div-dka-Cbkn-R]v dmg-xid-FK-xp-via-rk JSb-ebca-Grnb-Jthc tkc-jlok-GF-Geb-Smg-dka-jRif-cNd.”

“tkc-nis-B]b-div-jFOk-Jxba-vm?”

“jFOk Dbka, tkc-div-n[s-ekc-lpd-Woa-Aygs-Dpg-jVia-Jxb-Woc JtK D<-Wckx-eK-lkf-vhka, Ga-vhka-dmg-xp-Woa-jDogk-aP-JTK; ebca-qia-tK-nk-wls-whln-jen-Ep-c[f-Jthc JtK whln-dmg-vmg-jWpn-xp-t]d-Fid-Woa; ekx-Woa-jRok-qk-dia-B]b-Jvv-sNv\ Smg-xk-dmg-VK-dof-jria-LW-eK-ak-aIa, E[s-jdp xk-jRif-cNd-jxugl-JVf-lk-D[f-Qbka-xk-aP-jls JtK tkc-jlok-Ais-eu-q[x-aP-xk-a< Jthc-dmg-jcOk-cbk: ‘Dbka-c[t-eia, whln-Bkd-jVia-Woa-Dpg-xp-Qox-Jfs-JDh-jf.’

“‘jVia-rnis-F[gs-cbk-EIa?’ whln-Ckx.

tkc-jcOk-cbk: “jqkK-cbk-Dks-eK-xk-Wox-Qox-Jfs-qcx-jVpf-Riv-eK-Xid-Woa-ska, Dks-eK-xk-Wox-FK-Fbkn-js[a-dhla-Grnb-Grh-div-Q]h-Dpg-Hfh-Riv-S<-JAbs-aP JtK nis-xp-S<-JAbs-rcbks-Tkn-dcbk-Q]h-xp-e[f-eK-Xid-E>-lpd, eK-aIa-qcd-jwok-vmg-R]h-cbk-FK-jRif-Jac-Gf-div-js[a-Dpg-xp-B]b. Chk-whln-VbNa-ep-Qox-Hfh whln-FK-Shls-HV-eK-Xid-Jab-ala.”

Dbka-c[t-eia Fhls-jv[gs-LRxe JtK whln-jqugl-Grh-Jab-GF-cbk qcd-jRok-zis-tkc-B]b Jthc-tkc-dmg-jcOk-Smg-HV-cbk: “jria-vmg Dbka-LRxe, whln-GEh-jc-tk-ebca-Grnb-B]b-Ga-vhka JtK B]b-Rhka-wls-whln, t]d-Whk-jwOk-xk-rk-whln-jls eK-aIa-whln-F[gs-B]b-div-vhka-jVia-jc-tk-Tkn\-lk-D[f-Bbks-vmg-tK-jcIa; whln-vmg-Wbln-R]h-jtpn-cbk-xp-rnis-jdpf-wYa-B]b-qkn-ald JtK whln-FK-q]x-GF-Tkn-jxugl-Hfh-Riv-wbkc-Wkc.

“‘jFOk-jWpn-Hfh-n[a-dbNc-div-eK-xk-Wox-Qox-Jfs-vm?’ E[s-jdp Ckx-fhcn-Sk-Dis-els xua-dchks-lld.

“‘vmg-jWpn-Hfh-n[a,’ whln-Slv.

“‘EIa-jvkK? whln-JVd-GF-Dpg-Hfh-n[a-Jvv-aIa, jFOk-ek-xkf-HV-eK-Xid-jlok-Fid-Aygs-S<-JAbs-dmg-Hfh.’

“‘jwok-FK-Fbkn-Grh-Tkn-Vka-Gf?’ whln-Ckx.

“‘Ll, qNs-JSb 200 Vla-Smg-Vp-jDogk-aIa JSb-vmg-xp-cNd-rnis-Tkn JtK FK-vmg-S<-div-cNd-luga-Dpg-v}d-Woa\-aIa-jRif-B]b.’

“qcd-jFOk-ek-xkf-jwOk-GF-Hfh-sbkn\-jtpn-cbk whln-eoa-GF-Smg-cNd-aP-Tkn,” Dbka-c[t-eia jcOk-Smg, “D}-tK-d[f-wls-whln-dmg-vmg-Wbln-f<-japa-HV-Hfh-fp-Ga-Ebcs-aP, Chk-Hfh-lpd 200 Vla-Smg-Vp-dmg-Wos-FK-xp-VK-Lrnf-div-whln-Tkn.”

“‘vld-whln-xk-jv[gs-f],’ whln-jcOk.

“tkc-nuga-LW-eK-ak-aIa-Grh-whln-jv[gs JtK jcOk-cbk: ‘jFOk-jv[gs-jlok-jls-Ltf cbk-Dks-eK-xk-Wox-Hfh-jVpf-Riv-eK-Xid. jDogk-Dpg-whln-R]h-xk eK-xk-Wox-aP-Cud-dmg-SIs-wYa-Lfn-Woa-lk-jx-#[-dk-Q]h-t>-tcn JSb-dmg-jVia-Woa-JVd\-B]b-jEiga-dia, tkc-jVia-Woa-xp-Qox-Jfs JtK tkc-Bkd-Ebcn-Q]h-Ekn-Dpg-xp-Qox-Jfs-Dis-Tkn. jxug-l-tkc-jen-Ep-c[f-HV-Jthc tkc-Hfh-VK-js[a-Dis-Xof-Hch jqug-l-ehks-cNd-sbkn\-Grh-div-Q]h-Ekn-Dpg-xp-Qox-ep-fNc-dia-div-tkc. Skx-Dpg-whln-Hfh-n[a-xk xia-xp-tkn-Hfh-fp JtK cNd-dmg-jtid-ahln.’

“‘JSb-cbk-xp-Q]h-Ekn-Qox-Jfs-aiv-jVia-thka\-Woa Dpg-FK-xk-eK-Xid-cNd-aP,’ whln-jcOk.

“‘xia-vmg-Tkn-Wu-figs-Dpg-Dbka-W[f-fld,’ tkc-Slv. ‘jria-vmg-Dbka jwok-Riv-JSb-Q]h-Ekn-Dpg-lk-He-B]b-Ga-tla-fla JtK Shls-jVia-Q]h-Grnb-jDogk-aIa. Woa-lk-jx-#[-dk-Q]h-aP-Hfh-SIs-Soc-B]b-tla-fla-Sla-tkc-nis-A}bx JtK whln-nis-Hfh-n[a-cbk Dks-eK-xk-Wox-FK-vmg-Riv-Woa-Dpg-xp-Qox-ep-Jfs-lbla, Jfs-Jdb Tu Jfs-fbks JSb-FK-Riv-Woa-Dpg-xp-Qox-ep-Jfs-eof\-jDogk-aIa. jlok-tK Dbka-c[t-eia Chk-Dbka-Bkd-eK-Xid-dmg-Rpv-HV-eK-Xid-Hfh-jtpn, JSb-whln-R]h-fp-cbk Dbka-rn}hs-Tkn jqkK-eK-aIa vks-Dp-xia-Wos-FK-vmg-xp-Wbk-qm-div-jc-tk-wls-Dbka Dpg-FK-Hfh-js[a-xk-qNs-els+-ekx-Rhln-Vla.’

“jlok-tK, Wu-figs-Dpg-Dbka-jria-B]b-Jthc-cbk Qox-wls-whln-jVia-ep-Jfs-eof, whln-W[f-cbk whln-xp-Ll-dkf-Tkn-dcbk-Woa-luga\ Dpg-FK-Hfh-Riv-S<-JAbs-aP. c[a E[s-jdp R]h-fp-dbNc-div-jtugls-aP jE[gs-whln-W[f-cbk-tkc-Ahk-FK-jVia-VK-Lrnf-Smg-whln, eK-aIa-whln-F[gs-eigs-tkc-V[f-Rhka-Hch-xU-Aygs jqugl-Grh-tkc-HV-div-whln, tkc-n[a-fp-jVia-Bbks-n[gs Dpg-FK-jRif-Jvv-aIa. qcd-jRok-V[f-Rhka Jthc-HV-Skx-Dpg-B]b-Dpg-tK-v}-Hch-Ga-LW-eK-ak.

SmgHV SlaDp2