divWuae]bdkajtuld
  

eK-xk-Wox-Qox-Jfs

SlaDp

£

“Rux!” LRxe-qyx-q<-Wbln\, whln-eis-jdf-jria-fp-cbk-tkc-qcx-W[f-B]b-Bbks-Aid. “tkc-nis-B]b-a<-jFOk-Jxba-vm?”

“Ll, Jxba-Jthc Dbka, whln-rk-dmg-lld-Fkd-Rhka-xk-aP-jf.”

“Jthc-D}-tK-d[f-wls-jFOk-f<-japa-HV-Hfh-fp-vmg Ga-Ebcs-jc-tk-jFOk-vmg-B]b?”

“whla-whks-fp Dbka, vmg-jWpn-xp-rnis-jRif-Tkn-Ga-Sla-jEOk.”

“Wia-EIa-dmg-fp-Jthc Dbka-c[t-eia, whln-n[a-fp-Dpg-FK-Grh-Wckx-W[f-jria-div-jFOk dbNc-div-jtugls-aP-qkn-Ga-Aygs Tu els-xU-aP. xU-aP-Jxba-cia-jeok JtK whln-rcis-cbk-lpd-els-xU-whln-Wos-rk-W<-Slv-Grh-jFOk-Hfh-vks-ebca.”

Ü Ý Þ Ý Ü

“jlp cif-eia,” LRxe-jlpgn-wYa-Tis-Fkd-Jwd-wls-jRok-div-HV-Jthc, “LS-W[f-Jac Gf-dbNc-div-jtugls-aP?”

“jRok-W[f-rnis-vmg-lld-jtpn,” whln-Slv, “e<-tiv-jRok-Jthc xia-jVia-jtugls-Dpg-tyd-tiv -JDh\.”

“Skx-dof-Dogc\-HV-Jthc,” LRxe-jcOk, “jtugls-Gf-jVia-jtugls-JVd\-Ga-Sla-SOa jtugls-aIa-xid-FK-jVia-jtugls-Dpg-Jdh-Hw-sbkn, xia-Wu-jtugls-D<-xK-fk-ek-xia-Sbks-rkd-Dpg-Jdh-Hw-Hfh-nkd-Dpg-e}f jE[gs-Wu-dia-div-Woa-Ahk-Sk-D<-xK-fk-xid-FK-F<-Hfh-nkd-Dpg-e}f JSb-jRok-FK-Shls-Jdh-Hw-jtugls-aP-Grh-Hc-Dpg-e}f.”

“Jthc-LS-W[f-FK-jRif-Jac-Gf-Smg-HV?” whln-Ckx.

“e]v-Bk,” tkc-Slv, “dka-Jdh-via-rk-aP-Shls-GEh-Bk-jC[s-ekx-dld, eK-aIa-Bbk-zhkc-jcOk-rnis-div-jRok-qkn-Ga-Aygs-Eogc-Lxs.” tkc-aigs-tos-Sigs-lP, jwogk-Dpg-Qlx-nkc-wls-tkc-SIs-wYa-jdulv-Rlf-fis-JTx\ Jthc-tkc-dmg-Tiv-Sk-B]b JtK dld-Bk-ep-f<-dmg-EP-lld-Fkd-Vkd-wls-tkc jv[gs-Jthc-Whkn-Wu-div-eov-aod-Dpg-JVd-VK-Tkf.

whln-W[f-cbk-tkc-qcx-Tiv-B]b -whln-jtpn-R]h-eyd-jr-sok-ala-HV-a<, Dia-Gf-aIa-tkc-dmg-t}d-wYa-V}v-Viv-Fkd-Sigs jXula-div-Woa-Dpg-qcx-ayd-Hfh-vks-Bbks. tkc-cks-dld-Bk-tos. “xp-Wla-jepf-Dpg-LRs-tK-Wla jEia- jFxe Sla-DbNs-aP,” tkc-jcOk-wYa, “jlok-Figs-Gf-fp cif-eia? LS-xp-Woa-jFiv-Dpg-Shls-Hfh-Rid-ek-vmg qkn-Ga-els+-ekx-Eogc-Lxs-whks-Ahk-aP?”

“xU-aP-vmg-xp-Woa-jFiv-Fid-Woa-jtpn-.”

“Wia-EIa-LS-Geb-Xcd Jthc-HV-a<-jRok, jRok-FK-HV-Ga-jxuls-dbla Jthc-JcK-d[a-jwOk-Skx-Dks. Hfh-n[a-cbk-FK-xp-foa-Sp-jBn-tK-xia-B]b-Dpg-Wla-jepf jE[gs-jRok-eoa-GF-Tkn-dcbk-foa-Sp-wls-Z#igs. foa-Sp-wls-jBn-tK-xia-FK-qk-Grh-W[f JtK Sla-aP-jRok-Shls-dka-W[f. HV-div-jRok-jakK!”

qcd-jRok-jfpa-Dks-fhcn-tof-jx-HV-Hd-jDogk-Dpg-FK-Hd-Hfh Jthc-qcd-jRok-dmg-nbks vmg-foa-dmg-HV-jC[s-FK-S}-tif LW-jvpd vbla-Dpg-Rhka-Jwd-wls-qcd-jRok-SIs-B]b. xia-jVia-eK-Cka-Dpg-ahln\ JtK xp-Syd-els-EIa-jdogk\ Dpg-dmg-fhcn-f[a-Fpg-tNa-dia-B]b-jVia-epg-JCc JtK ria-Ahk-Geb-jfpga-rnhk-JWv\. B]b-x]x-Aygs-xp-Vhkn-wNa-cbk: “JFid c[t-eia” jVia-Ais-eu-ep-wkc; xia-jVia-vbla-Dpg-Jwd-Qox-JfswlsjRok-jRif-d[f-FK-dka-wlstkc.

jEp-tild LRxe B}f-B]b-Smg-Ahk-lk-Wka tkc-TNc-jv[gs-fhka-Aygs-wls-lk-Wka-Bbks-q[-Cp-q[-Cia-fhcn-ekn-Sk-Dpg-jVpf-dchks, tkc-Wbln\-nbks-wYa-HV-Skx-Dks Jthc-dmg-nbks-div-xk-Dpg-x]x-jfpx-lpd-WIs JSb-ekn-Sk-nis-Fhls-xls-jv[gs-lk-Wka-jTogk-aIa-B]b. Fkd-aIa-tkc-dmg-ria-Ahk-HV-rk-jRula-wls-jFOk-wls-Rhka JtK GEh-Hxh-Whla-jDOk-Sbln-tos-qUa-Dks-nbks-els+-ekx-jDug-l. Ga-Dpg-e}f-tkc-dmg-nbks-jwOk-HV-rk-VK-S] Jthc-dof-dK-f[s. VK-S]-Cud-jVpf-lld-fhcn-Ekn-A}bx-Jcc-Sk-eof-Ge, Gv-Ahk-dhNs-skx JtK vld-tkc-Grh-jwOk-HV-Ga. “wlv-GF,” LRxedbkc, “whln-Bkd-R]h-Dks-JSb-vbla-aP-HV-rk-eca.”

“thNc-wck-Rblx-Dp-ekx JtK Rlf-Rblx-Dp-epg-Grh-thNc-Ehkn,” Q]h-Ebcn-Woa-aIa-Slv qhlx-Dis-V[f-VK-S].

“tkc-jVia-Woa-eK-Tkf-JDh\,” LRxe-jcOk-wK-aK-qcx-nbks-lld-Fkd-tkc, “jRok-jEugl-cbk-tkc-jVia-Woa-eK-Tkf-Dpg-e}f-jVia-lia-fiv-epg-Ga-tla-fla JtK jtugls-Wckx-dhk-rka jRok-jEugl-cbk-tkc-lkf-FK-S[f-lia-fiv-ekx, jRok-R]h-vks-Bbks-dbNc-div-tkc-Jthc.”

“jv[gs-Wu-cbk,” whln-jcOk, “Q]h-Ebcn-wls Dbka-c[t-eia Woa-aP-jVia-v}d-Woa-e<-Wia Ga-jtugls-tyd-tiv -wls-eK-xk-Wox-Qox-Jfs-HV-jen-Jthc. jRok-Jab-GF-cbk Dpg-LS-Ckx-Dks Jxba-LS-qNs-Bkd-jv[gs-Ahk-wls-tkc-jDogk-aIa.”

“vmg-Jxba-fld.”

“Wia-EIa Jxba-rnis?”

“jv[gs-wk-Lehs vbla-roc-jwogk-Sbks-rkd.”

“Jthc-LS-jria-rnis-Jfb?”

“jria-e[gs-Dpg-jRok-Bkd-FK-jria.”

“Jthc-jVia-rnis-LS-F[gs-jlok-Whla-jDOk-Sbln-tos-Dks-nbks?”

“lhkn-jqugla-Xm-jlpn, aP-xia-jVia-jc-tk-Dpg-jRok-Shls-eis-jdf-jv[gs-e[gs-Sbks\ vmg-Jxba-jc-tk-jcOk, qcd-jRok-qcx-B]b-Ga-jwf-wls-eif-S], qcd-jRok-R]h-vks-Bbks-dbNc-div-FK-S}-tif LW-jvpd, Sla-aP-jRok-Shls-jv[gs-jvUls-Tis-wls-xia.”

“jxug-l-qcd-jRok-nbks-lhlx-HV+-xk-B]b-lpd-x]x-Aygs jE[gs-rbks-lld-Fkd-FK-S}-tif LW-jvpd Dpg-sNv-eK-rsov, qcd-jRok-dmg-xk-qov-roa-Dks-Dpg-jSix-HV-fhcn-tof-tks; xia-jVia-Aygs-Ga-via-fk-roa-Dks-Tcs Fkd-Soc-jxuls-HV-jC[s-Dks-D[f-jAul JtK D[f-Sk-jcia-Sod. roa-Dks-xp-tof-Jtba-B]b-Bbks-Tcs-Tkn JtK Dks-nbks-dmg-xp-Woa-nbks-jSix-HV-Xof Foa-vmg-Bkd-FK-jEugl-jtpn-cbk Dks-fhka-Tis-wls-Rhka-Whk JtK nbka-jef-CK-d[f-lia-dchks-Grnb JtK e<-Wia-jTogk-aP FK-jVia-Syd-lk-Wka JtK rhks-Rhka-Dpg-jdogk-Jdb-Ga-FK-S}-tif LW-jvpd.

“jRok-tls-eis-jdf-jv[gs-dbla-f],” LRxe Bua-B]b-JF-Aygs-Jthc-jv[gs-HV-Dks-Ahk, “jRok-Bkd-FK-Fof-F<-t<-fiv-wls-lk-Wka-JCc\-aP, jRok-eK-A}d-div-dka-RNa-R]h-dbNc-div-tla-fla Grh-Tkn-jDogk-Dpg-FK-Tkn-Hfh. xp-Rhka-wkn-Vk, Rhka-wkn-Ais-eu-q[x-ahln\, xp-ek-wk-DK-ak-Wka Ep-Sp-JvIs-W, SK-Tkf-wkn-lk-rka-ahln\ JtK Rhka-wkn-Xcd; aIa-Wu-Dis-Xof-Dpg-xp-B]b-F}f-aP. fil-d-jSp-jlpn, qcd-jRok-Hfh-jRif-Ahk-Dpg-e<-jtif-Jthc, Sla-aP-xia-jVia-jc-tk-T{a. jRok-FK-Eld-rk-rnis-d[a-dbla Jthc-F[gs-HV-Wla-jepf, vbla-jE[gs-qkn-Ga-jc-tk-els+-ekx-Eogc-Lxs qcd-jRok-dmg-FK-R]h-eyd-Qbla-Wkn-dbNc-div-jtugls-tyd-tiv wls-eK-xk-Wox-Qox-Jfs-Hfh.”

jqugla-wls-whln-xid-foa-Sp-Tkn, qcd-jRok-qk-dia-aigs-jv[gs-Wla-jepf-Foa-Xof-eckn; whln-jria-tkc-jqpf-jqpa-B]b-div-eNs-foa-Sp-lia-xbca-Euga-lla-Ela-Bbks-xp-Wckx-e}d, tkc-nod-xu-lia-Qlx-nkc-wls-tkc-Jdcbs-HV+-xk-Skx-eNs-jqs fhcn-Gv-Ahk-Dpg-n{x-Jnhx-JFbx-Ge JtK fcs-Sk-Dpg-jqP-Zia jv[gs-Jthc-vmg-Wu-div jEp-tild LRxe Dpg-whln-jria-jxugl-jc-tk-tkc-WOa-rk-W<-Slv-wls-jtugls-V[f-eK-Ak.

whln-W[f-B]b-eK-jXp-cbk Wckx-eK-Tkf-Tid-JTx JtK Wckx-jlok-GF-Geb-Smg-div-tkn-tK-lNf-D}d-Bbks-wls-jqugla-wls-whln Jxba-jVia-dka-VbNa-JVs-lia-F<-jVia Fkd-lk-tox-Dpg-sNv-eK-rsov jE[gs-vks-WIs-tkc-VK-eov-Wckx-TOx-jTc. tkc-ek-xkf-VbNa-Fkd-dka-B]b-jepn\ xk-jVia-Woa-Dpg-xp-qKtK-d<-tis-Hfh-Bbks-cbls-Hc. whln-R]h-fp-cbk-tkc-vmg-jWpn-rhkc-ria-jXula-div-Sla-Dpg-tkc-lbka-Ais-eu JtK ala-Tiv-B]b-div-Sigs-lP-Foa-Xof-xU. Ebcs-jc-tk-aIa-tkc-lkf-FK-Cud-Wlv-sc<-Hch-fhcn-JRs-via-fka-wls-dka-Htb-tbk JtK Wckx-eK-Tkf-Tid-JTx-lia-jAu-l-EIa-wls-tkc lkf-FK-ebls-VK-dkn-HV-Dogc-Foa-Woa-luga-Q]h-Dpg-vmg-jwOk-GF-Ga-Wckx-W[f-wls-tkc-W[f-cbk-tkc-vmg-Jxba-xK-a}f. jxug-l-whln-jria-tkc-qcx-jqpf-jqpa-div-eNs-jqs-B]b-Dpg-LRs-tK-Wla jEia-jFxe Ga-Sla-DbNs-cia-aIa whln-R]h-eydcbk-FK-xp-vks-e[gs-vmg-fp-jdpf-wYa-div-Woa-Dpg-tkc-SNx-qhlx-FK-Htb-tbk-Ga-vmg-Ehk-aP. “fil-d-jSp, jRok-eos-He-cbk-LS-Shls-Bkd-div-vhka,” tkc-SIs-wM-eis-jdf wK-aK-qcd-jRok-nbks-lld-xk-Fkd-Wla-jepf.

“Jxba-Jthc, jRok-Wca-FK-div-vhka-Hf½.”

“JSb-cbk-jRok-nis-xp-cNd-Dpg-Shls-jRif JtK dmg-GEh-jc-tk-Tkn-Eogc-Lxs-lpd-fhcn, cNd-Dpg FK-S}-tif LW-jvpd aP-jVia-cNd-Grnb-Hf½.”

“jVia-rnis-Shls-jVia-cNd-Grnb-rc½K?”

“Wkf-SK-d<-jtugls-Grnb-d<-tis-FK-jdpf-wYa, jRok-jEugl-cbk-qcd-jRok-nis-xp-jc-tk-qm-Dpg-FK-B}f-xia-Hch JSb-cbk-xU-aP-Jxba-cia-jeok jtugls-jtpn-rn}hs-nkd-wYa, Wua-aP-jRok-Shls-dka-Wckx-Ebcn-jTul-Fkd-LS.”

“Sla-Fid-Lxs?”

“e[v-Lxs-Ahk-FK-Dia-dka.”

“jRok-FK-HV-vhka-wls-LS-Dpg-CK-Aoa jv-jdp Sla-e[v-Lxs.”

“fp-Tkn, jRpn fil-d-jSp, lkf-FK-xp-lia-SK-tkn-jtid-ahln eK-aIa-Grh-LS-jlok-Vua-Geb-Cos-jeUl-HV-a<-jfp.” tkc-Lvd-xu-tk Jthc-ria-Ahk-HV, vmg-foa-dmg-rkn-Jcv-HV-Ga-d}bx-Woa.

Ü Ý Þ Ý Ü

whln-dhk-jcOk-Hfh-jtpn-cbk whln-dmg-eK-Tkf-vmg-Ahln-HV-dcbk-jqugla-wls-whln JSb-whln-R]h-eyd-dK-coa-dK-ckn-B]b-jtUln-jc-tk-B]b-div jEp-tild LRxe. whln-Hfh-n[a-e[gs-Dpg-tkc-Hfh-n[a JtK jria-e[gs-Dpg-tkc-jria JSb-cbk-Fkd-W<-jcOk-wls-tkc whln-R]h-fp-cbk-tkc-jwOk-GF-vmg-qNs-JSb-Ga-e[gs-Dpg-jdpf-wYa-Jthc JSb-tkc-nis-jwOk-GF-Ga-e[gs-Dpg-d<-tis-FK-jdpf-wYa-lpd-fhcn. ebca-whln-jls Dis-Xof-nis-jVia-jtugls-Dpg-JVd-VK-Tkf JtK V[f-eK-Ak-B]b.

wK-aK-Dpg-whln-wpg-tof-div-vhka whln-nis-W[f-dbNc-div-jtugls-Dis-Xof-aIa-B]b, SIs-JSb-jtugls-wls-aid-wNa-Qox-Jfs-Dpg-Fof-dbkn ‘ek-tk-a}-dox v#[-Dka-a[-dk’ HV-Rlf-jtugls-dka-HV-BhNx-Bkx-FK-S}-tif LW-jvpd JtK W<-jcOk-Dpg-LRxe Hfh-jcOk-div-whln-dbla-Dpg-tkc-FK-Jnd-Dks-div-whln. Wua-aP-FK-xp-jtugls-VK-Foa-Hq-rnis-dia-JDh JtK jVia-rnis-whln-Shls-Hfh-jlok-Vua-HV-a<? qcd-jRok-FK-HV-Ge JtK FK-jRif-rnis?

LRxe-Hfh-vld-div-whln-cbk Q]h-Ebcn-Gv-Ahk-dhNs-skx-Ga-Rhka-Woa-aIa e<-Wia-jdpa-dcbk-Dpg-tkc-jVia-B]b, jVia-Q]h-Ekn-Dpg-lkf-FK-xp-JQa-Eiv-Ehla-JZs-B]b-Ga-Soc. whln-qK-nk-nkx-D<-Wckx-jwOk-GF-div-jtugls-Dis-Xof JSb-dmg-nis-vmg-jwOk-GF, whln-jtpn-B}f-Dpg-FK-W[f-qK-nk-nkx-Jdh-Hw-jtugls-tyd-tiv -aP-fhcn-Soc-jls jqkK-R]h-cbk-Wua-aP-lkf-FK-Ebcn-lK-D[-vkn-D}d-Bbks-Hfh.

whln-lld-Fkd-vhka-HV-jc-tk-jdOk-Lxs-div-e[v-rhk-ak-Dp, whln-Qbka-HV-Dks-eca ek-Dk-tK-aK Jthc-dmg-HV-jC[s-CK-Aoa jv-jdp. xp-tof-xhk-els-Wia-Flf-B]b-whks-VK-S] JtK qm-whln-jwOk-HV-Ga-vhka dmg-Hfh-n[a-eNs-xk-JSb-Dks-jD[s, jxug-l-whln-jwOk-HV-Ga-rhls dmg-jria LRxe-qcx-tox-B]b-div-Q]h-Ekn-els-Woa. Q]h-Aygs-jVia-Woa-Dpg-whln-jWpn-jria-xk-dbla-Jthc, tkc-jVia-S<-Tcf-Eug-cbk Vp-jSp LFa-e; lpd-Q]h-Aygs-jVia-Woa-Fbln, e]s JtK Ahk-Sk-vmg-Wbln-n{x-Jnhx, tkc-Geb-Xcd-jTU-lx JtK jeUl-Grnb-tk-Wk-Jqs.

“l¾k cif-eia! qcd-jRok-B]b-Wov-Ahk-Wov-Sk-dia-Jthc,” LRxe-jcOk-qhlx-Dis-Fiv-jlok-Hxh-Whla-jDOk, “cif-eia, jRok-W[f-cbk-LS-R]h Dbka-LFae Jthc-Jxba-vm? aP-Jxba Dbka-xk-S[a Q]h-Dpg-FK-HV-VK-Foa-Hq-Rbcx-div-qcd-jRok-Wua-aP.”

“whln-Bhka-cbk-dka-VK-Foa-Hq-wls-qcd-jRok lkf-FK-Fov-tos-vmg-ald-jAul-Fkd-Wckx-rchks-jVogk,” Dbka-xk-S[a jcOk-fhcn-ep-Ahk-vmg-eK-vkn-GF.

Dbka-S<-Tcf-jcOk-Slv-fhcn-Rln-n{x-cbk: “Dbka-LRxe jVia-Woa-xp-Eug-eNs-Hf½ Dbka, tkc-xp-c[-Dp-dka-Ga-Dks-wls-tkc-Dpg-whln-nlx-Riv-cbk xia-xid-jVia-c[-Dp-dka-Dpg-JVd\ JSb-tkc-jVia-Woa-eK-Tkf-fp. Wckx-F[s-Jthc-xp-B]b-Aygs Tu els-WIs-Dpg-tkc-xp-VK-Lrnf-Smg-div-S<-Tcf.”

“jlp Dbka-LFae, Chk-jVia-Wu-jFOk-jcOk-JDh-xia-dmg-fp-Jthc,” Dbka-xk-S[a-jcOk, “JSb-Figs-Gf-whln-dmg-nis-Shls-lof-T{a-Hqh, xia-jVia-Wua-cia-jeok-Wua-D<-l[f-qkn-Ga 27 Vp Dpg-whln-vmg-Hfh-T{a-Hqh.”

“whln-W[f-cbk,” LRxe-jcOk, “Wua-aP-jFOk-FK-Hfh-T{a-jdx Dpg-xp-js[a-qK-aia-e]s-dcbk-jdx-Dpg-jFOk-jWpn-T{a-xk-E>-lpd JtK JSb-tK-Woa-dmg-FK-Suga-jSIa-div-jdx-aP-lpd-fhcn. e<-tiv-jFOk-Jthc Dbka-xk-S[a js[a-jfpx-qia-xp-e]s-jC[s 30 000 Vla. ebca-Dbka-LFae-jls jRok-FK-Hfh-R]h-cbk-jFOk-FK-Hfh-Fiv-Woa-Dpg-jFOk-Skx-Htb-tbk-xk-jVia-jc-tk-Tkn-Vp-Tu-vmg.”

“Fla jWt jVia-lkf-EK-nk-dla JtK jVia-LFa,” Dbka-S<-Tcf-jcOk, “tkc-jVia-Woa-A}bx Dbka-xk-S[a, JSb-cbk-tkc-xp-Eug-eNs-jVia-Aygs-Ga-via-fk-lkf-EK-nk-dla Dpg-Lrf-Rhkn-Dpg-e}f-Ga-jxuls-aP, whln-FK-Shls-GEh-div-xu-jqug-l-Fiv-tkc-Tkn-dcbk-lkf-EK-nk-dla-Woa-luga\-Ga-tla-fla. Ekn-A}bx Fla jWt Woa-aP-jVia-Dpg-Ahk-eis-jdf-JDh\, qmg-jCOk-wls-tkc-jVia-Woa-jEUl-jFOk, ebca-Soc-tkc-jls-jWpn-RNa-B]b-xK-rk-c[-DK-nk-Ht-Dpg-fis-Dpg-e}f-Ga-lis-d[f; eK-Xls-tkc-Hc-jDogk\-div-xu-wls-tkc; jC[s-Jxba-jRok-FK-R]h-cbk-tkc-jVia-Woa-dK-D< jRok-dmg-vmg-jWpn-R]h-jtpn-cbk-FK-qov-Rbls-Rln-wls-tkc-B]b-Ge. tkc-FK-V}ha-DK-ak-Wka-Ga- edil-f-Jta JtK Tis-Fkd-aIa-Aygs-lk-D[f tkc-dmg-FK-GEh-js[a-F<-aca-aIa-xk-ehks-LRs-RNa-Ga-tla-fla. whln-Hfh-euv-rk-Rbls-Rln-wls-tkc-xk-jVia-jc-tk-Tkn-Vp-Jthc JSb-dmg-nis-vmg-xp-cpg-Jcc-cbk-FK-qov-tkc-jtpn.”

“whln-rcis-cbk-whln-FK-Ebcn-Grh-jFOk-Hfh-qov-div-tkc-Ga-Wua-aP,” LRxedbkc, “whln-jls-dmg-jWpn-VK-jEpa-Ahk-div Fla jWt xk-Jthc-jC[s-els+-ekx-WIs JtK whln-dmg-jEugl-cbk-tkc-Lrf-Rhkn-Wu-div-Dpg-jFOk-jcOk-xk-aIa-JTK. jlok-tK, Sla-aP-e[v-Lxs-Vkn, Hfh-jc-tk-jRok-jtpgx-SOa-Jthc. Chk-qcd-jFOk-HV-div-tof-Wia-Dp-Aygs whln JtK cif-eia FK-HV-a<-Wia-Tis.”

jEp-tild LRxe vmg-Wbln-jcOk-rnis-Tkn-wK-aK-jfpa-Dks-nkc-Hd JSb-tkc-div-aigs-lps-jDPs-B]b-jvkK-aigs JtK jv[gs-tkc-jXula-div-cbk-qcx-W[f-jC[s-eNs-jqs Dpg-qcd-jRok-Hfh-zis-xk-Ga-Sla-DbNs-aIa. qcd-jRok-wpg-tof-Qbka-CK-Aoa-Wiv-JWv-HV-Tkn-ekn.

Ga-Dpg-e}f-jqugla-wls-whln-dmg-jcOk-wYa-cbk: “qcd-jRok-Gdh-FK-jC[s-Dpg-aIa-Jthc. Dbka-xk-S[a jVia-Q]h-l<-acn-dka-DK-ak-Wka eK-aIa-tkc-F[gs-eoa-GF-jtugls-aP-jVia-q[-jef. jRok-W[f-cbk-qcd-jRok-Wca-FK-Grh Dbka-LFae B]b-div-jRok, tkc-jVia-Woa-qm-GEh-dka-Hfh. jC[s-Jxba-cbk-tkc-FK-vmg-Wbln-e}-qkv-jc-tk-jRif-cNd JSb-tkc-dmg-vmg-jds-doc-Dpg-FK-D<-Ahk-Dpg-aP. qcd-jRok-xk-jC[s-Jthc JtK qcd-jwok-d<-tis-tm-Chk-B]b-qm-fp.”

qcd-jRok-xk-jC[s-CK-Aoa-Dpg-jSix-HV-fhcn-tof-tks vbla-Dpg-qcd-jRok-nbks-Qbka-Ga-Sla-jEOk Jthc-tof-wls-qcd-jRok-dmg-Qbka-HV. Tis-Fkd-aIa-qcd-jRok-dmg-nbks-Skx Dbka-xk-S[a HV-Foa-jC[s-CK-Aoa-JWv\ Dpg-xp-Syd-B]b-els-zkd Jthc-tkc-dmg-jVpf-VK-S]-Grh-qcd-jRok-jwOk-HV. Dks-fhka-Ga-nis-xp-lk-Wka-ahln-lpd-Aygs-Tis jE[gs-e}f-B]b-Dpg-VK-S]-jTid-Grnb-vka-Aygs JtK VK-S]-figs-dbkc-dmg-Cud-jVpf-lld; fhka-Ga-xp-wIa-Hf-rpa-tos-HV JtK e{a-e}f-B]b-VK-S]-Ak-Dyv-lpd-vka-Aygs. Dbka-xk-S[a B}f-jqugl-HSh-SK-dNs Jthc-tkc-dmg-qk-qcd-jRok-tos-HV-Ga-rhls-Dpg-dmg-fhcn-f[a-Fpg JtK xuf-Dyv jE[gs-xp-d[ga-lkn-f[a-VNd-dK-Fkn-HV-Dogc. Fkd-aIa-dmg-xk-jC[s-VK-S]-Dp-ekx, qm-jVpf-lld qcd-jRok-dmg-nbks-jwOk-HV-Ga-rhls-lia-dchks-Grnb Dpg-xp-Zk-dmg-fhcn-rpa JtK Ga-rhls-Jxba-jSix-HV-fhcn-rpv-Grnb-Tkn-Abcn.

“xia-Wos-FK-jVia-dka-nkd-Dpg-FK-xp-Woa-Fkd-Dks-jD[s-tos-xk-jC[s-vbla-aP-Hfh,” LRxe jcOk-qhlx-Dis-nod-SK-dNs-wYa-jv[gs-HV-Rlv\.

“JtK-dmg-nkd-jXula-dia-Dpg-FK-jwOk-xk-Fkd-Dks-t}bx-Hfh,” Dbka-xk-S[a jcOk-JtK GEh-Hxh-Sbln-tos-rpa-JQba-vks\-Dpg-cks-B]b-qUa, “lhkc! xia-Wu-cbk-LWbs-Ga-rc½K!” tkc-jcOk-wYa-fhcn-Dbk-Dks-VK-Tkf-GF.

“dK-t}-ak-sNv\-Jfb!” LRxe-jcOk-Bbks-jWigs-wyx, “R]h-vmg-cbk-Wua-aP-jFOk-jRif-Grh-qcd-jRok-n[gs-xp-Wckx-ebNs-Tkn-wYa, dK-t}-ak-aigs-tos-rpv-jWugls-rIa Jthc-vmg-Shls-GEh-eNs-fis-lpd.”

Dbka-xk-S[a aigs-tos-rpv-jWugls-fhcn-ep-Ahk-vmg-qm-GF wK-aK-Dpg LRxe dmg-aigs-tos-qUa-jEiga-dia, tkc-GEh-SK-dNs JtK Jdhc-wK-rnkn-Ebls-jv[gs-Rln-Jnd-wls-rpa-jTogk-aIa Bbks-tK-lNf-tK-lm. Fid-Abln-tkc-dmg-Bua-wYa-V}v-Viv Jthc-jdiv-Jdhc-wK-rnkn-Hch-Ga-Cos-jeUl.

tkc-jcOk-cbk: “qcd-jRok-Shls-Hfh-tm-Chk-Bbks-Ahln-Aygs-Eogc-Lxs; qcd-jwok-FK-vmg-jtpgx-ska-Foa-dcbk-Dbka c[t-eia FK-jwOk-ala. Fkd-aIa-qcd-jwok-dmg-FK-vmg-Vbln-HV-Jxba-JSb-ak-Dp-fNc jqkK-cbk-n[gs-qcd-jwok-jtpgx-tos-xu-Hc qcd-jwok-dmg-n[gs-xp-jc-tk-Ap-qm. jlok-tK, fil-d-jSp, Wu-figs-Dpg-LS-lkf-FK-Wkf-W[f-jlok-Hch, qcd-jRok-qcx-B]b-rhls-GSh-f[a-wls-Aygs-Ga-via-fk-DK-ak-Wka-Dpg-Grnb-Dpg-e}f-Ga-tla-fla; Dbka-xk-S[a Jxba-Aygs-Ga-akx-jFOk-wls-DK-ak-Wka Jthc-tkc-FK-lK-D[-vkn-e]b-LS-zis cbk-jVia-rnis-lkf-EK-nk-dla-Q]h-dhk-rka-Ga-tla-fla F[gs-eoa-GF-rhls-GSh-f[a-rhls-aP-jVia-q[-jef-Ga-Sla-aP.”

“xia-Jxba-rpv-W<-Z#igs-wls-qcd-jRok,” Dbka-Q]h-l<-acn-dka-jcOk-Wbln\, “qcd-jRok-xp-jrf-Qoa-qm-Dpg-FK-jEugl-cbk- qcd-jwok-qK-nk-nkx-FK-tid-xia-HV.”

“W<-Z#igs-rc½K?”

“Jxba-Jthc, Tkn-jfula-Qbka-xk-aP qcd-jRok-Hfh-Riv-js[a-F<-aca 30.000 Vla Fkd-DK-ak-Wka-Jrbs-VK-jDf-Z#igs JtK xia-dmg-jVia-Dpg-R]h-Fid-HV-Dogc-cbk-js[a-F<-aca-aIa-nis-Whks-B]b-div-DK-ak-Wka-wls-qcd-jRok; rpv-Dpg-whln-aigs-B]b-aP-via-F}-TNa-W<-F<-aca 2,000 TNa jE[gs-xp-x]a-Wbk-Tkn-dcbk-Vod-dK-S[ Dpg-qcd-jRok-jWpn-jdiv-Hch-qkn-Ga-e<-aid-ska-aP JtK via-fk-Q]h-l<-acn-dka-Bhka-cbk-FK-xp-jtugls-jdpf-wYa-div-e[gs-jTogk-aP.”

“qcd-jwok-W[f-Cud-Jthc,” LRxe-jcOk, “Sla-aP-jVia-jc-tk-Dpg-qcd-jRok-Shls-cks-JQa; whln-Wkf-WK-ja-cbk qkn-Ga-Aygs-Eogc-Lxs D}d-Bbks-FK-jtpgx-rn}hs-nkd-wYa. Dbka-xk-S[a, Sla-qcd-jRok-tm-Chk qcd-jRok-FK-Shls-Vod-V[f-SK-dNs-aIa-Hch.”

“Jthc-B]b-xuf\-jtpn-rc½K?”

“qcd-jRok-Shls-jRif-Jvv-aIa, whln-jlok-Hqh-Geb-Cos-jeUl-xk-a< JtK whln-W[f-cbk-jFOk-FK-Hfh-T{a Tis-Fkd-D}d-Bbks-e<-jtif. eif-S]-wls-qcd-jRok-SNx-qhlx-fp eK-aIa-qcd-jRok-vmg-Wca-ebNs-Dpg-FK-Grh-qcd-xia-jria-Jes-Hz.”

“dbla-luga-Xof qcd-jRok-Shls-jtuld-vbla-B]b-Dpg-jXkK-eox-dbla. qcd-xia-jVia-Woa-dhk-rka, jC[s-cbk-qcd-jRok-FK-Fiv-qcd-xia-Jvv-vmg-Dia-SIs-Soc JSb-qcd-xia-lkf-FK-D<-Rhkn-qcd-jRok-Hfh-sbkn Chk-qcd-jRok-vmg-tK-xif-tK-cis. whln-FK-Bua-tP-B]b-Tis-rpv-aP, ebca-qcd-jFOk-JSb-tK-Woa-Shls-tP-B]b-Dks-Tis-rpv-jTogk-aIa. jxug-l-whln-jnuls-Hz-Geb-qcd-xia D}d-Woa-Shls-r}hx-jwOk-Geb-Dia-Dp. cif-eia, Chk-qcd-xia-n[s-jRok n[s-LSh-Slv-qcd-xia-Bbks-vmg-Hch-Ahk-Ltf.”

whln-Fiv-Vua-SNx-qhlx-dbkn-Hch-rpv-Hxh JtK whln-dmg-tP-B]b-Dks-Tis-wls-rpv. LRxe-Vod-V[f-SK-dNs-Hch Jthc-Vbln-Grh-D}d-Woa-sNv-B]b-Ga-Wckx-xuf, xia-xuf-eK-A[f-Jvv-Dpg-whln-vmg-jWpn-qov-qM-xk-dbla-jtpn, whln-Hfh-d[ga-HXh-wls-SK-dNs eK-aIa-whln-F[gs-R]h-cbk-xia-nis-vmg-xlf JtK qhlx-Dpg-FK-jnuls-Jes-HV-Dogc-vm-t[-jca jxugl-Gf-Dpg LRxe jVpf-e[gs-V[f-vis-lld.

e<-tiv-whln-Jthc fhcn-Wckx-Suga-jSIa JtK Wckx-Bhka-doc-jtid-ahln-Jtba-HV-Dogc-jeIa-jtulf jv[gs-Wu-div-cbk-xp-Wckx-Led-jeOk-vks-Bbks-B]b-qkn-Ga-Wckx-xuf-xoa JtK Wckx-E}bx-jBia-wls-lk-dkf-qkn-Ga-rhls. LRxe-jcOk-Wbln\-cbk: “qcd-xia-xp-Dks-fNc Dpg-FK-Ap-HV-Hfh aIa-dmg-Wu-Dks-Qbka-lld-HV-fhka-Tis-wls-lk-Wka-Foa-jC[s-FK-S}-tif LW-jvpd. LFae, jFOk-jRif-Skx-Dpg-whln-vld-Hch-Jthc-vm?”

“whln-eigs-Grh-S<-Tcf-ekx-Woa fid-B]b-VK-S]-Dks-fhka-Ahk.”

“Wia-EIa-dmg-JV-cbk jRok-Hfh-lif-Hch-Xof-D}d-Ebls-Dks-Jthc, Sla-aP-qcd-jRok-Shls-x[f-sNv JtK tm-Chk.”

xia-Ebks-foa-aka-JDh\! qcd-jRok-jv[gs-Lxs JtK jria-cbk-rk-dmg-Qbka-HV-Aygs-Eogc-Lxs-div-e[v-rhk-ak-Dp JSb-xia-jv[gs-Wu-cbk-Wua-aIa-jdulv-FK-JFhs JtK Dks-fhka-ald Sk-jcia-Wu-E[-LQb-wYa-Jthc. whln-Dis-Vcf-Jwa JtK Vcf-wk jqkK-cbk-Chk-FK-VbNa-Dbk dmg-Bhka-Soc-jls-FK-HV-S<-jlok-e[gs-Gf-Aygs Tu jRif-Grh-jdpf-xp-eNs-fis.

JSb-Rbks-dkn-wls-whln-nis-wys-wis, whln-Hfh-n[a-D}d-Bbks-Eif-jFa-fp. whln-vmg-qNs-JSb-Hfh-n[a-eNs-rkn-GF-jvok\-wls-Woa-luga JSb-whln-nis-ek-xkf-HFh-Jnd-eNs-rkn-GF-jt[d\ JtK Aid\-wls-Woa-Rbks-Grnb-Bbks Dbka-LFae JtK eNs-rkn-GF-jvok\-wls-Dbka-Q]h-l<-acn-dka-DK-ak-Wka. Fkd-vbla-Dpg-whln-tP-B]b whln-ek-xkf-jv[gs-whkx-rpv-HV-Dks-qUa-rhls.

Dia-Gf-aIa ekn-Sk-wls-whln-dmg-Jax-jria-Jes-Hz-Dpg-jVia-ekn-ahln\, D<-l[f-aIa-xia-jVia-F}f-ahln\ Fkd-aIa-dmg-Buf-nkc-lld-Foa-dkn-jVia-Jes-ep-jTu-ls, Smg-xk-dmg-VK-dof-jria-xu-LQb-lld-xk-Lfn-Vk-eK-Fkd-eNs-Gf\; xia-jVia-xu-wkc\ Whkn-xu-Jxb-n[s; xia-jWugla-Hrc-HV+-xk-B]b-Ga-Dbkx-dks-cos-Jes-ahln\; vyf-Aygs-xu-aIa-dmg-jWugla-HV-Dpg-qUa-rhls; Fkd-aIa-dmg-rkn-Jcv-HV-Hc\-Wu-div-Sla-LQb-lld-xk JtK rhls-GSh-f[a-dmg-xuf-tos-lpd-WIs, nis-jria-JSb-Jes-Hz-ahln\-Jes-fNc.

vmg-foa-xu-aIa-dmg-VK-dof-wYa-xk-lpd, whln-Hfh-n[a-eNs-rpa-R}d-C]-dia, Fkd-aIa-rpa-JQba-vks-ep-wkc-JQba-Aygs-dmg-jVpf-lld JtK jria-jVia-R]-epg-tbNx; Jes-Hz-Fkd-SK-dNs-eK-rcbks-HV-Dogc-R]-aIa. xp-Gv-Ahk-dhNs\-Wu-Ahk-jfid-A}bx-LQb-wYa-R]-figs-dbkc, xia-TNc-lhlx-HV+-xk; Fkd-aIa-dmg-GEh-xu-Dis-els-jvUls-Lrx-Soc-wYa-xk Foa-roc-jwogk-jvUls-Aygs-wYa-xk-cks-B]b-wlv-wls-R].

lpd-Fid-Abln-xia-dmg-wYa-xk-Bua-B]b-jD[s-R] JtK qcx-fys-jlok-lpd-Woa-Aygs-wYa-xk-a< jE[gs-jVia-Woa-ahln JtK Fbln-Wu-dia, xia-xp-Gv-Ahk-wkc\ JtK Qox-Jfs\. “D}d-Bbks-RNv-Rhln-fp,” xia-jcOk, “jFOk-jlok-Cos-xk-a<-vm? Jxba-rnis! Skn-tK-d]! Rpv-Ap-Hc\, whln-FK-dIa-qcd-jwok-Hch-jls!”

jEp-tild LRxe Lff-jwOk-Geb JtK Fiv-Hfh-Jwa-jeU-l-Ekn-A}bx-Woa-aIa; lpd-Woa-Aygs-dK-Lff-tos-R] JtK whln-Hfh-n[a-eNs-jeU-l-wkf jqkK-cbk Dbka-LFae fys-jeU-l-wls-xia-Hch-Hfh. Hz-Hfh-jnuls-HV-jria-Vua JSb-LRxe GEh-Hxh-Whla-jDOk-wls-tkc-zkf-Geb-Jwa-xia Foa-jRif-Grh-Vua-Sod-tos-qUa-rpa.

“xia-GEh-dka-vmg-Hfh-fld Fla jWt,” LRxe-jcOk-fhcn-eNs-jBia-Ek, “xys-vmg-xp-Ll-dkf-lpd-Jthc.”

“xia-dmg-Jxba-B]b,” vid-aIa-Slv-fhcn-eNs-jBia-Ek-jEiga-dia, “Vka-aP-jqugla-wls-whln-Wos-FK-Ap-tlf-HV-Jthc jC[s-Jxba-cbk-jFOk-FK-fys-Jwa-jeU-l-wls-tkc-Hfh-dmg-Skx.”

SmgHV SlaDp4